GWBBT: AWT Woudenberg gaat aan de slag

GWBBT: AWT Woudenberg gaat aan de slag

15 mei 2015

GWBBP is de afkorting voor het grondwaterbeleid en grondwaterbeheerplan wat binnenkort wordt opgesteld voor het stedelijk gebied van Woudenberg en Scherpenzeel. Beide kernen liggen van nature in een nat gebied en overlast van grondwater komt regelmatig voor. Eind maart is door het afvalwaterteam een startdocument opgeleverd, waarin wordt beschreven op welke wijze de informatie wordt verzameld en hoe het GWBBP tot stand komt. In juni wordt het project opgestart en begin volgend jaar moet het GWBBP gereed zijn. 

De Zorgplicht Grondwater die gemeenten hebben in het kader van de Waterwet is aanleiding voor dit GWBBP. Daarbij willen de beide gemeenten en het waterschap het GWBBP wel laten passen in een bredere context van doorontwikkeling richting all-in grondwaterbeheer (met ook aandacht voor kwaliteitsaspecten zoals Koude-Warmte-Opslag). Bij het opstellen van het GWBBP worden de meetgegevens van het (regionale) Grondwatermeetnet maximaal uitgenut en gecombineerd met het actuele klachtenbeeld (door middel van een hernieuwde enquête onder bewoners). Zo krijgt men een meer gebiedsgerichte aanpak. Het waterschap ondersteunt deze gebiedsgerichte aanpak actief door samen met het begeleidend ingenieursbureau de benodigde grondwateranalyses uit te voeren.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het afvalwaterteam dat bestaat uit Trilok Pradhan (projecttrekker, t.pradhan@scherpenzeel.nl), Ruud van der Velden (r.vdvelden@gemwoudenberg.nl) en Jan Wisse (jwisse@vallei-veluwe.nl).