GWRP 2020-2024 Woudenberg/Scherpenzeel  keuze voor integrale omgevingswet pilot

GWRP 2020-2024 Woudenberg/Scherpenzeel keuze voor integrale omgevingswet pilot

16 februari 2019

De gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel stellen, voor de tweede keer sinds de oprichting van het Afvalwaterteam in 2011, een gezamenlijk Gemeentelijk Water en Rioleringsplan (GWRP 2020-2024) op. 

Met de implementatie van de Omgevingswet (naar verwachting) in 2021 komt de GRP-verplichting te vervallen en dienen gemeenten voortaan een omgevingsvisie, omgevingsplan en desgewenst omgevingsprogramma op te stellen.

Deze verandering is naast de grote opgaven rond klimaatadaptatie en de energietransitie aanleiding geweest voor het Afvalwaterteam (AWT) om te kiezen voor een breder, integraler planproces samen met de collega’s van aanpalende werkgebieden (zoals groen, wegen, RO, sociaal domein), de coördinatoren OW en de MT-leden van de betreffende vakdomeinen.

Gelet op het ‘experimentele’ zoekende karakter van het planproces heeft het waterschap dit GWRP benoemd tot Omgevingswet-pilot met inbreng vanuit het interne OW-team. Goed om te benoemen is verder dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) samen met haar gemeenten werkt aan een brochure “Bouwstenen omgevingswet waterketen”. Zij zijn bij het GWRP Woudenberg – Scherpenzeel aangeschoven om hun ervaringen in te brengen. Verder worden de inwoners van Woudenberg en Scherpenzeel betrokken middels een online-enquête en zijn participatie, communicatie en het creëren van bewustwording expliciete thema’s.

Het ontwerp-GWRP komt rond de zomer beschikbaar en bevat herkenbare visie-, plan- en programmabouwstenen passend binnen het nieuwe OW-format.

De vormgeving en communiceerbaarheid van het plan krijgt daarbij extra aandacht. Bij een plan waarbij integraliteit en participatie een grote rol spelen is het belangrijk dat het aansluit bij de belevingswereld van de  zogenoemde ‘stakeholders’. Zowel intern (vakgenoten) als extern (inwoners, bedrijven). Het adviesbureau is uitgedaagd om hiervoor creatieve vormen te vinden.

Mocht je meer willen weten over planproces en/of de planproducten neem dan gerust contact op met één van de AWT-leden: Ruud van der Velden (Gem. Woudenberg), Trilok Pradhan (Gem. Scherpenzeel) of Jan Wisse (Waterschap Vallei en Veluwe).