Hans van der Eem nieuw kernteamlid

Hans van der Eem nieuw kernteamlid

7 maart 2017

Hans van der Eem van Welldra maakt sinds kort deel uit van het kernteam van het Platform. Hij is daarmee de opvolger van Aad Oomens die tegenwoordig bij waterschap de Dommel werkt. Hans houdt zich al 15 jaar bezig met samenwerking tussen organisaties op het gebied van drinkwater, afvalwater en stedelijk waterbeheer. Hij doet dit door heel het land en in het Haagse. Die ervaring wil hij graag inbrengen.

Van huis uit is hij een Delfts civiel gezondheidstechnisch ingenieur. Hans stelt zich even voor: “Noem het maar de groene tak binnen de civiele techniek: drinkwater, afvalwater, afvalverwerking en waterkwaliteitsbeheer náást veel mechanica, beton en staal. Na een aantal jaar bij verschillende instanties werkzaam te zijn geweest (drinkwaterbedrijf PWN, KWR, Berenschot) ben ik in 2004, samen met Jan Zwiers, voor mijzelf begonnen met Welldra. Jan is inmiddels gestopt, waardoor Welldra nu een eenmansbedrijf is. Vanuit Welldra heb ik onder meer het Bestuursakkoord Waterketen uit 2007 opgesteld, meegewerkt aan de langetermijnvisie waterketen (‘Verbindend Water’) en het rapport Doelmatig Beheer Waterketen geschreven. Al sinds 2005 ben ik secretaris van de landelijke stuurgroep drinkwater-, riolering- en afvalwaterbeleid (DRAB). We werken nu aan de teksten voor een nieuw Bestuursakkoord Water. Naast deze Haagse activiteiten ben ik vier dagen in de week in het land te vinden. Zo heb ik voor de regio de visie ‘Natuurlijk ontwikkelen’ helpen opstellen.

Al mijn projecten richten zich op samenwerking tussen organisaties op het gebied van water. Het platform voldoet natuurlijk volledig aan dit profiel! Mijn motto in de samenwerking is: ‘Niet zeggen hoe het moet, maar kijken hoe het kan.’ Waar zit de energie? Hoe kunnen we stappen vooruit zetten? Vele kleine stappen in de goede richting zijn samen ook een grote stap vooruit. De sector ontwikkelt zich snel. Het is mooi daar een bijdrage aan te kunnen leveren.”