Heemraad Bert van Vreeswijk nieuw lid van regiegroep

Heemraad Bert van Vreeswijk nieuw lid van regiegroep

27 mei 2015

Bert van Vreeswijk is begonnen aan zijn tweede periode bij het Platform. De afgelopen jaren was hij al als Bestuurder verbonden aan het Platform en betrokken bij de Afvalwaterteams, maar in mei is hij herkozen als heemraad (portefeuille Afvalwaterketen en Rioolwaterzuivering) en heeft hij het lidmaatschap van de regiegroep (dagelijks bestuur van het Platform) overgenomen van Marjan Brouwer.

Naast zijn werkzaamheden voor het waterschap en het Platform, is Bert van Vreeswijk ook nog docent scheikunde op een middelbare school in Amersfoort. Vanuit zijn beroep is hij ook gefascineerd geraakt door water. Immers, het zuiveren van water is onderdeel van de chemie en water is als oplosmiddel zeer belangrijk in de scheikunde. “Water gaat door alles heen en daarom is de samenwerking tussen gemeenten en waterschap erg belangrijk. Maar ook samenwerking met andere overheden bewerkstelligen én bewustwording creëren bij burgers (vooral de jeugd) over het effect van ons handelen op het milieu, zijn zaken waar ik mij graag voor inzet”, aldus Bert van Vreeswijk. “De komende jaren wil ik streven naar een intensievere kennisuitwisseling tussen de drie samenwerkingsverbanden binnen het waterschap. Op basis van vertrouwen en het geven van openheid in elkaars problemen, kunnen we van elkaar leren en zorgen voor een win-win situatie voor alle betrokken partijen”.

 

Naast Bert van Vreeswijk is heemraad Frans ter Maten lid geworden van het Bestuurlijk Platform.