Het Platform Water Vallei en Eem heeft een nieuw logo

Het Platform Water Vallei en Eem heeft een nieuw logo

7 september 2017

Een nieuw tijdperk breekt aan voor het Platform. Waterbeheerders komen steeds meer in aanraking met collega’s van andere afdelingen, zoals ruimtelijke ordening, milieu en communicatie. We zoeken gezamenlijk manieren om in contact te komen met inwoners. Maar ook willen we als Platform nog meer kennis met elkaar delen via bijvoorbeeld een app-groep of you-tube. Bij al die ontwikkelingen, ontstond ook de behoefte aan een nieuw logo.

Het nieuwe logo symboliseert onze netwerkorganisatie. De cirkels staan symbool voor de rimpeling van water als je er een steen ingooit. De groene kern, dat zijn wij, de cirkels eromheen onze partners. We zoeken als Platform de samenwerking zowel intern als extern en onze kennis verspreidt zich zo.