Het was een inspirerende jaarlijkse bijeenkomst!

Het was een inspirerende jaarlijkse bijeenkomst!

4 september 2014

Donderdag 4 september vond de jaarlijkse, gezamenlijke bijeenkomst van het Platform plaats. Dit keer werd de bijeenkomst gehouden in De Glindster in de Glind en het thema deze middag was ‚Innovatie door samenwerken’. Het mooie weer in combinatie met de prachtige omgeving en het sfeervolle kerkje waar de presentaties gehouden werden, zorgden voor een prachtige ambiance om te netwerken. Maar ook de enthousiaste presentaties en de diverse kennistafels maakten dat deze bijeenkomst zeer geslaagd was. 

Extreme neerslag, maar ook langere perioden van droogte en bijvoorbeeld medicijnresten in ons afvalwater vormen grote uitdagingen voor de toekomst. De boodschap tijdens de bijeenkomst was dat deze uitdagingen vragen om innovatie en samenwerking. Samenwerking binnen het Platform, maar ook met het bedrijfsleven en drinkwaterbedrijf Vitens.

Samen met het IT-bedrijf AGT Nederland ontwikkelt het Platform momenteel software om allerlei gegevens van de riolering met elkaar te koppelen. Hier is landelijk grote behoefte aan, maar het is nog geen marktpartij gelukt om zo’n systeem te ontwikkelen. De directeur van AGT, Pieter Christiaan van Oranje, was ook aanwezig om te benadrukken hoe belangrijk samenwerking en innovatie is op het gebied van ICT.

Bestuurlijk voorzitter Hans van Daalen, wethouder gemeente Barneveld, bedankte ook dijkgraaf Tanja Klip en directeur Wolter Odding van Vitens voor hun komst. De heer Odding gaf aan dat hij vooral op het gebied van innovatie mogelijkheden ziet om met het Platform de komende jaren te gaan samenwerken.

[ Benno Wonink - Fotografie ] - 140804  Waterplatform (75)

Ambtelijk voorzitter René Gmelig Meyling, kijkgraaf Tanja Klip en Wolter Onning van Vitens