Infiltratie onderzoek water passerende verharding

Infiltratie onderzoek water passerende verharding

27 mei 2019

Op vrijdag 24 mei is door het onderzoeksteam van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een infiltratieonderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de waterpasserende verharding op het P+R-terrein van Amersfoort Vathorst. Het terrein is voorzien van waterpasserende stenen met in de voegen viltjes van Drainvast, waardoor het hemelwater infiltreert naar de waterbergende funderingslaag.

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het project Infiltrerende Stad, waar binnen de Hogeschool van Amsterdam, de hogeschool van Rotterdam en de Hanzehogeschool Groningen de werking van waterpasserende verhardingen onderzoeken. Het project moet antwoord geven op de volgende vragen:

  • Hoe functioneren waterdoorlatende verhardingen op de korte en lange duur, en hoe is dat afhankelijk van omgevingsfactoren?
  • Welk beheer en onderhoud is nodig om het functioneren op lange duur te garanderen?
  • Welke innovaties kunnen bijdragen aan het beter functioneren op lange termijn?
  • Wat zijn de voordelen en baten van infiltrerende verhardingen?

 

De vraag vanuit de HvA om in Amersfoort onderzoek te mogen doen, kwam voor de gemeente precies op het juiste moment. De gemeente wil voor haar infiltratievoorzieningen weten hoe nu, een aantal jaar na realisatie, functioneren en of het huidige beheer en onderhoud voldoende is. Dit onderzoek is een goede eerste stap voor de gemeente.

Interessante onderzoekslocatie
Het P+R-terrein is in 2017 gerealiseerd en wordt tweemaal per jaar geveegd. Hiermee is het voor het project een interessante onderzoekslocatie. Omdat de locatie nu een paar jaar in gebruik is en regelmatig wordt onderhouden, kan onderzoek op deze locatie helpen om de eerste twee deelvragen te beantwoorden.

Technisch weer…
De onderzoekers van de HvA troffen het op vrijdagochtend. Het was technisch weer, met een aangename temperatuur en een heerlijk zonnetje. Als eerste hebben ze op het P+R-terrein een klein proefvak, van ongeveer 2 bij 2 meter, met zandzakken afgezet. Vervolgens is het proefvak gevuld met water. Hiermee wordt een neerslagsituatie van 60 mm gesimuleerd. En daarna begon het wachten tot al het water via de voegen is geïnfiltreerd. Al was er voor de onderzoekers geen sprake van lekker luieren, want ze moesten om de 30 seconden de waterstand binnen het proefvak meten en registreren. Hiervoor stonden binnen het proefvak twee meetlatten. Ter ondersteuning aan de hand metingen lagen binnen het proefvak nog drie divers die ook iedere 30 seconden de druk registreerden.

Om een goed beeld te krijgen van de infiltratiesnelheid en daarmee de werking van het systeem is de test tweemaal kort achter elkaar uitgevoerd. De eerste keer ging het infiltreren zeer vlot. Bij de tweede test duurde het ca. 20 minuten voor al het water was geïnfiltreerd. Dit kwam doordat de berging onder de verharding als gevolg van de eerst test al grotendeels gevuld was. Hierdoor kon het extra water moeilijker de berging instromen.