Informatie Vitens richting gemeenten tijdens droogte inzake drinkwatervoorraad

Informatie Vitens richting gemeenten tijdens droogte inzake drinkwatervoorraad

31 augustus 2020

Het zal jullie wellicht niet zijn ontgaan dat Vitens in de pinksterperiode intensief in de media is geweest met betrekking tot warmte en droogte in relatie tot hoge drinkwatervraag. In het pinksterweekend is de vraag zelfs zo extreem hoog geweest, dat op plekken de druk (soms fors) verlaagd moest worden. Vitens heeft haar klanten toen intensief opgeroepen waterverbruik te beperken, om daarmee te zorgen dat er overal voldoende water uit de kraan blijft komen. Deze oproep heeft in het pinksterweekend goed gewerkt. Nu we nog midden in de zomermaanden zitten kan er weer een periode van droogte komen. We weten het niet maar mocht dat gebeuren dan is samenwerking en communicatie hierover essentieel.

Opschaling gebeurt niet altijd
In het pinksterweekend is binnen Vitens opgeschaald. In bepaalde fases van opschaling, wordt ook de veiligheidsregio aangehaakt. Zo ook in het pinksterweekend. Nu was vanuit drinkwatervoorziening de situatie behoorlijk kritisch of we overal water konden blijven leveren, maar vanuit het oogpunt van de veiligheidsregio’s was de situatie terecht niet dusdanig ernstig dat ook daar opgeschaald moest worden. Doordat er niet opgeschaald is, worden vanuit de veiligheidsregio ook niet de gemeenten waar het voor Vitens spannend wordt, geïnformeerd.
 
Vooropgesteld; de contacten en afstemming met de veiligheidsregio’s zijn goed. Vitens is er dan ook van overtuigd dat in geval van calamiteiten, Vitens en veiligheidsregio elkaar goed vinden. Wat ze wel graag willen voorkomen is dat bestuurders van de betreffende gemeente worden verrast in een situatie als tijdens het pinksterweekend. Dit kan het geval zijn als Vitens vergaande maatregelen neemt om de watervoorziening te garanderen en die de burger direct raken, zoals drukverlaging waardoor er minder water uit de kraan komt. Vitens kan het zich daarom voorstellen dat bestuurders in die situatie graag door hen geïnformeerd willen worden. Goed om na te gaan bij elkaar (ambtenaar/bestuurder) hoe dit stuk communicatie is ingeregeld.

Heb je vragen hierover, en hoe Vitens hierin kan ondersteunen, dan kan je contact opnemen Oeds Willems, strategisch omgevingsmanager bij Vitens.