Inzameling medicijnresten: Kom nu in actie!

Inzameling medicijnresten: Kom nu in actie!

25 april 2015

Aanwezigheid van medicijnresten, microplastics, nanodeeltjes en pathogenen in afvalwater en oppervlaktewater komt steeds beter in beeld. Deze stoffen hebben vaak nog geen normen en is er onvoldoende bekend over het effect op mens en dier. De Unie van Waterschappen wil daarom samen met VEWIN, het Rijk, STOWA en andere waterpartners een goede ‚aanvalsstrategie’ gaan uitrollen in 2016.

Maar we hoeven ondertussen niet stil te zitten!
Een simpele eerste stap kunnen we samen zetten door zichtbaar burgers en apothekers te helpen bij een adequate inzameling van niet-gebruikte medicijnen. Medicijnresten vallen onder het klein chemisch afval (KCA). Particulieren kunnen dit afval inleveren bij het afvalbrengstation. Gemeente Ede gaat hierin al verder. Apothekers kunnen medicijnresten in speciale blauwe tonnen inzamelen en wanneer deze vol zijn worden deze door de gemeente (ACV) omgewisseld voor een lege ton. Hiervoor worden bij de apotheker geen kosten in rekening gebracht. Positief effect dat hier vanuit gaat, is dat de apotheker duidelijk communiceert dat medicijnresten ingeleverd kunnen worden bij de apotheek (zonder dat dit de apotheker tijd of geld kost). De rol die de gemeente Ede in deze pakt, is geen wettelijke verplichting, maar wel een prachtig voorbeeld! 

Meer informatie? Neem dan contact op met Richard van Hoorn, waterschap Vallei en Veluwe, via rvanhoorn@vallei-veluwe.nl.