Karla Peijs laat zich informeren

Karla Peijs laat zich informeren

23 juni 2014

Op 23 juni is de visitatiecommissie “samenwerken in de waterketen’ op bezoek geweest bij het Platform. De commissie bestond uit Karla Peijs als voorzitter, Christien Houben (COELO) en Kris Lulofs (Universiteit Twente). De commissie was geïnteresseerd in waarom het Platform (benoemd tot Koploper) zo goed functioneert en dan met name het succes rondom het project Meten & Monitoren, waarvoor gezamenlijk twee medewerkers in dienst zijn genomen.

Karla Peijs kwam met een boodschap. Gezamenlijk moeten we in heel Nederland in 2020 € 380 miljoen “minder-meer” uitgeven. De commissie heeft een voorlopig rapport opgesteld en hieruit bleek dat we in Nederland op dit moment een ambitie hebben van € 280 miljoen. Er ontbreekt dus nog € 100 miljoen. Mevrouw Peijs riep ons op om onze (financiële) ambitie nog eens kritisch tegen het licht te houden en te kijken of wij een extra financiële ambitie kunnen formuleren. Daarnaast vroeg ze ons om met de drinkwaterbedrijven te gaan samenwerken en hun kennis te gaan inzetten. Deze aandachtspunten zullen verwerkt worden in het rapport wat het Platform voor 18 september aan de visitatiecommissie moet aanleveren. In december volgt dan het eindrapport van de visitatiecommissie.