Kennisuitwisseling door oprichten Klussenbank

Kennisuitwisseling door oprichten Klussenbank

30 oktober 2015

Hoe kunnen we als Platform de onderlinge kennis beter benutten en uitwisselen? De afgelopen maanden is over dit onderwerp druk gebrainstormd. Het resultaat is tijdens het Ambtelijk Platform van 8 oktober gepresenteerd, het Platform gaat starten met een Klussenbank.

De Klussenbank is bedoeld voor werkzaamheden groot of klein, die door een ambtenaar zelf niet gedaan kunnen worden en waar hulp van iemand anders gewenst is. Het kan gaan om kleine dingen, zoals het geven van een presentatie of rondleiding aan inwoners. Maar ook grote ‚klussen’ die normaal gesproken extern worden neergelegd, kunnen door platformleden onderling worden ingevuld. Eind oktober is in de interne nieuwsbrief gestart met de Klussenbank en de eerste klussen staan erop. Zo zoekt het AWT R2W2 een Trekker, wil de gemeente Rhenen graag hulp bij het betrekken van inwoners bij afkoppelingsprojecten, is er behoefte aan een projectleider Kritische Prestatie Indicatoren en vraagt de uitvoeringsorganisatie om hulp van een gemeente bij het testen van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water.

De Klussenbank geeft ook invulling aan de wens om kennis van de Platformleden beter te benutten en ze dat te laten doen waar ze goed in zijn. Tijdens het Ambtelijk Platform in juni werden de ambtenaren gevraagd om hun  diepste ‚gevoelens’ op het gebied van stedelijk waterbeheer op gekleurde kaartjes in te vullen. Waar word je blij van (groene kaart)? Wat vind je echt niet leuk (rode kaart) en voor welk onderwerp wil je je wel inzetten (blauwe kaart)? In een korte speeddate sessie werden de antwoorden in kleine groepjes met elkaar besproken. Een kijkje in de eigen keuken zeg maar met als doel om elkaar nog beter te leren kennen. Met deze informatie wordt binnenkort een lijst van contactpersonen opgesteld die gekoppeld zijn aan een bepaald onderwerp. Dus als iemand vragen heeft over bijvoorbeeld grondwater of financiën, dan kan men via een zoekfilter op de intranetsite kijken wie binnen het platform daar veel over weet en bereid is om te helpen.