Klimaatadaptief bouwen in de Schildersbuurt in Bunschoten: Interview Aad Voorwinden

Klimaatadaptief bouwen in de Schildersbuurt in Bunschoten: Interview Aad Voorwinden

15 oktober 2020

Wij zijn in gesprek met Aad Voorwinden, beleidsadviseur Riolering en Water bij de gemeente Bunschoten over de (online) participatie aanpak in de Schildersbuurt in Bunschoten. Hier ligt nu een verouderd rioolstelstel en dat moet vernieuwd worden. Lees hieronder hoe creatief en participatief ze in Bunschoten te werk gaan.

Wat is de aanleiding voor dit participatietraject?
Aad vertelt: In de Schildersbuurt ligt nu een gemengd riool uit de jaren 60. Zo’n 1500 meter riolering is het in totaal. De snelste oplossing (lees: de weg van de minste weerstand) was om dit oude riool te vervangen voor een gescheiden rioleringssysteem voor vuil- en schoonwater. Maar daar is niet voor gekozen. Het moest een breder plan worden. Breder gedragen en breder in de aanpak. In het kader van gestelde duurzaamheidsdoelen en de klimaatadaptatie opgave hebben we het project veel breder getrokken en onder andere de vraag hoe de wijk er uit moet gaan zien neergelegd bij de inwoners in de Schildersbuurt.’Het zou een gemiste kans zijn hier simpel alleen een rioolproject van te maken.’

Aad vervolgt: ‘En ook in het licht van de nieuwe omgevingswet was het een logische keuze een participatietraject hiervoor op te zetten. Online wel te verstaan, mede door de corona maatregelen die ons beperken om fysiek met inwoners in gesprek te gaan. Hoe je dat handen en voeten geeft daar hadden we wel hulp bij nodig. Hiervoor hebben we een bureau ingeschakeld die op een VNG congres liet zien hoe je online de buurt kan betrekken. Buurbook heet deze organisatie die speciaal voor dit soort trajecten een online platform en een bijpassende aanpak heeft ontwikkeld.’ 

Schildersbuurt.buurbook.nl
Op deze website schildersbuurt.buurbook.nl staat alle relevante informatie uit het project en worden reacties van bewoners verzameld. Je kan dus ook reageren op de ideeën van je buren of bewoners verder op in de straat.

Hoe hebben jullie mensen op de hoogte gebracht? Aad vertelt: Eerst moet je natuurlijk mensen laten weten dat er een onlineplatform is en ze dan zover krijgen dat ze naar de betreffende site gaan. Hiervoor is vanuit de gemeente naar 300 huishoudens een brief gestuurd met een flyer als bijlage die uitleg geeft wat de bedoeling is en hoe ze zich kunnen aanmelden op het online platform. Hierbij kan je geholpen worden door de nieuwsgierigheid van mensen. Ook staan er in de wijk sandwichborden (aan lichtmasten) die naar het platform verwijzen. Afgelopen maandag zijn we ‘live’ gegaan en er zijn al veel mensen die een account hebben aangemaakt en hun ideeën hebben aangegeven. Het werkt een beetje als een olievlek. Na de eerste aanmeldingen en berichtjes volgden er al snel meer.’ 

‘Op 26 oktober as. staat er een online bewonersavond gepland waarin we “online” in discussie gaan. Bewoners kunnen met hun smartphone of tablet reageren op de presentaties die gegeven worden aan de hand van eerder opgehaalde informatie van de bewoners. Hoe dat technisch gezien gaat weet ik niet maar Maarten van der Velde van BUURbook heeft daar ervaring mee en ik vertrouw het hem volledig toe.
Er is wel een aandachtspuntje. Ouderen in de wijk beschikken wellicht niet over de mogelijkheden om “online” te gaan. Daar moeten we wel zorg aan besteden!
Gelukkig zag ik al een reactie van een wijkbewoner die ook namens zijn of haar oudere buurvrouw reageerde.’  
Aad vervolgt: Ik ben erg benieuwd hoe dit gaat, ook in onze nieuwe rol. De gemeente is nu net als de inwoner deelnemer. We hebben geen leidende rol in het bepalen van de aanpak. We doen het dus echt samen waardoor de wensen van de bewoners net zo zwaar wegen. Uiteraard zijn er wel de beleids- en financiële kaders waarbinnen gehandeld moet worden. Die moeten ook duidelijk aangegeven worden bij de bewoners. Maar het kan ook zo maar zijn dat we gedurende het proces beleid bijstellen (uiteraard voor zover mogelijk). Het is daarom belangrijk dat college en gemeenteraad meegenomen worden in dit hele traject.

Wat is jullie planning met dit project?
Aad: ‘We hebben gelukkig nog even de tijd Over ongeveer een jaar moet de eerste schop in de grond. We gaan dus eerst toewerken naar een voorlopig ontwerp waarmee we weer met de bewoners om tafel gaan en komen we tot een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp wordt dan omgezet naar bestektekeningen en bestek waarmee we de markt op gaan op zoek naar een aannemer.’ 
 
Aad geeft aan: Wat tot slot nog leuk is om te vermelden is dat we het participatie proces hebben weggezet bij BUURbook maar dat daarnaast ook het ontwerp proces gevoerd moest worden. Daarvoor hebben we aan de hand van een prijsvraag een ontwerpbureau gekozen.

Hierbij hebben we in de uitvraag als gemeente aangegeven wat het maximaal uit te geven budget voor het bureau was om mee te werken (€ 98.000,-). In korte lijnen kwam de uitvraag er op neer dat een Plan van Aanpak gemaakt moest worden voor het ontwerpproces waarin de inzet van mens en middelen (visual art, 3D animaties etc.) beschreven wordt. Hoe zet je opgehaalde informatie bij de bewoners om in technisch uitvoerbare onderdelen? Hier hebben zes bureaus aan mee gedaan en uiteindelijk kwam TAUW met het meest originele en haalbare plan. Zij gaan nu dus aan de slag met allereerst het voorlopig ontwerp als we alle reacties hebben geïnventariseerd en geanalyseerd. En later maken ze er een definitief ontwerp van.
 
We bedanken Aad voor het delen van zijn aanpak bij dit project. Wil je meer weten over de aanpak van Buurbook, neem dan contact op met Maarten van der Velde oprichter van Buurbook, hij staat je graag te woord via 06 – 424 33 118 of maarten@buurbook.nl.

Heb jij ook een leuk voorbeeld project waar je wat over kwijt wil in deze nieuwsbrief? Schroom niet en neem contact met Martine Tekelenburg (Communicatie@pwve.nl) . We zijn er om elkaar te inspireren en voorbeelden te delen.