Landelijk klimaateffectatlas vernieuwd!

Landelijk klimaateffectatlas vernieuwd!

21 juni 2020

De landelijke klimaateffectatlas is vernieuwd. Ben je benieuwd wat de bedreigingen zijn van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in jouw gebied. De landelijke klimaateffectatlas geeft een eerste indruk. Onlangs kreeg de atlas een update en bevat onder andere nieuwe informatie over hitten en een uitgebreide kansenkaart voor gevolgbeperking van overstromingen. Klik op deze link voor de nieuwe informatie.

Onze eigen klimaateffectatlas , www.klimaatvalleienveluwe.nl is ook geupdate. De hittekaart is toegevoegd

Gevoelstemperatuur

“Tot nu toe vond je in de atlas een aantal grove kaarten over hittestress, maar nu hebben we voor het eerst een gedetailleerde kaart gepubliceerd”, vertelt Arjen Koekoek van Climate Adaptation Services (CAS), beheerder van de Klimaateffectatlas. “Je kunt nu bijvoorbeeld zien wat de gevoelstemperatuur is op een hete zomerdag.” Volgens Koekoek is de gevoelstemperatuur een goede indicatie van hittestress. “Sta je in de schaduw? Heb je verkoeling door wind? Alle factoren zijn in deze kaart verwerkt.”

Er is ook een eenzaamheidskaart in de atlas opgenomen. Koekoek: “Deze kaart geeft weer waar eenzame ouderen wonen. Deze groep is extra kwetsbaar voor hittestress. Je kunt deze kaart goed combineren met de kaart over hittestress.” De gebundelde informatie maakt het mogelijk hittestress gericht aan te pakken.

Verhaal achter de kaart

Koekoek heeft geleerd dat de toelichting van de kaarten minstens zo belangrijk is als de kaart zelf. Daarom is er met de betrokken experts veel energie gestoken in de ondersteunende kaartverhalen. “Hierin lees je alle achtergrondinformatie die je nodig hebt om de kaart goed te kunnen gebruiken.”

De gevolgen van overstromingen beperken

De Klimaateffectatlas biedt ook een uitgebreide kansenkaart voor de gevolgbeperking van overstromingen. Rob Koeze van Waternet werkte aan deze nieuwe kaart samen met Rijkswaterstaat en CAS. “Gemeenten kunnen nu zien welke buurten interessant zijn voor gevolgbeperkende maatregelen.” Volgens Koeze beseffen veel gemeenten nog niet voldoende dat zij in de ruimtelijke inrichting iets kunnen doen aan de gevolgbeperking van overstromingen. “Waterveiligheid is traditioneel de verantwoordelijkheid van waterschappen. Zij zorgen voor veilige dijken, die de kans op een overstroming zo klein mogelijk houden. Maar gemeenten kunnen in de ruimtelijke inrichting en crisisbeheersing ook bijdragen aan de waterveiligheid.

De kansenkaart is een aanvulling op de eerder ontwikkelde risicoscan. “Daarin kan je per buurt zien hoe veel ze onder water komen te staan bij overstromingen, maar met deze scan mis je het overzicht”, vertelt Koeze. “Gemeenten moesten alle buurten aanklikken om te zien waar ze eventueel iets konden veranderen aan de ruimtelijke inrichting. Dat hebben we nu opgelost. Buurten die interessant zijn voor aanpassingen lichten nu automatisch op. De risicoscan geeft vervolgens meer gedetailleerde informatie per buurt.” Gemeenten vinden meer informatie over de kansenkaart en de risico’s van overstromingen in het bijbehorende kaartverhaal.

BRON: Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.