Lef is nodig om buiten de lijntjes te durven kleuren

Lef is nodig om buiten de lijntjes te durven kleuren

3 september 2015

Het Platform Water Vallei en Eem ging tijdens de jaarlijkse bijeenkomst op 3 september volledig „out of the box”. Innovatie is voor het Platform het antwoord op de groeiende uitdagingen waar de watersector mee te maken heeft, zoals de klimaatverandering. En innovatie bereik je door uit je comfort-zone te stappen, open te staan voor veranderingen en lef te tonen om het anders te doen dan anders.

Dat betekende tijdens de bijeenkomst dat het programma een verrassing bleef, dat er géén powerpoints, maar wel inspirerende, korte presentaties waren. Dat er onverwachte pitches werden gehouden, dat de gasten soep tijdens de koffie kregen en insecten om van te snoepen. Even een middag om uit de comfort-zone te stappen, even op andere gedachten te komen, met elkaar te discussiëren en elkaar uit te dagen om buiten de lijntjes te kleuren.

Rik Thijssen, innovatiemanager bij Vitens, liet de gasten uit 6 onderwerpen kiezen en vertelde vervolgens over hoe Vitens omgaat met de interne organisatie, het samenwerken met externe partijen en de balans tussen cultuur en strategie. Innovatie is bij Vitens géén ondergeschoven kindje, maar juist een zeer belangrijke schakel. Silvie van Ee, manager bij de gemeente Barneveld, gooide naar het publiek met een bal en een ei, toverde een kip en een ballon tevoorschijn en overtuigde de gasten dat er passie, lef en vertrouwen nodig is om dingen te veranderen. En Frans ter Maten, heemraad van Waterschap Vallei en Veluwe, riep op tot het samenwerken op bestuurlijk niveau tussen gemeenteraad en waterschapsbestuur. Waarom niet een gezamenlijke visie? Waarom niet naar de burgers als één partij communiceren en misschien zelfs gezamenlijk factureren? Denk buiten de kaders en zoek de samenwerking!

Aftrap nieuw, gezamenlijk project: klimaatverandering en vervanging
Als samenwerkingsverband is het Platform een netwerkorganisatie, maar ook wordt er intensief samengewerkt in Afvalwaterteams. Op Platformniveau wordt er samengewerkt in het project Meten & Monitoren, wat inmiddels haar vruchten heeft afgeworpen. Tijdens de bijeenkomst op 3 september is de aftrap gegeven voor een tweede, gezamenlijke project: Klimaatverandering en vervanging. Charles Rijsbosch, tevens werkzaam bij de gemeente Amersfoort, zal als projectleider dit onderwerp binnen het Platform op de kaart zetten.

Bijschrift foto: Krekels en meelwormen bij de borrel, even wennen… (foto Benno Wonink)

Verslag gezamenlijke bijeenkomst 3 september 2015