Lustrum voor Platform Water Vallei en Eem

Lustrum voor Platform Water Vallei en Eem

5 september 2013

Eerste resultaten smaken naar meer in samenwerking

5 september jl. vierde het Platform Water Vallei en Eem haar 5 jarig bestaan met een werkconferentie voor alle deelnemende gemeenten (inmiddels 16) en het Waterschap Vallei en Veluwe. Deze unieke samenwerking op het gebied van afvalwater heeft al veel resultaten opgeleverd. De werkconferentie was een aftrap voor een nog intensievere en doelgerichte samenwerking de komende jaren.

Het platform heeft onder andere tot doel om door samenwerking schaalvoordelen te benutten, dubbele inspanningen te voorkomen en gebruik te maken van elkaars kennis en inzet. Een zeer bijzonder resultaat is het feit dat inmiddels twee medewerkers door het Platform zijn aangesteld om de gezamenlijke werking van het rioolstelstel in kaart te brengen en te monitoren. Dit heeft al geleid tot een jaarlijkse vermindering van € 100.000,– en in de toekomst kunnen, door de meetgegevens te analyseren, de juiste investeringen worden gedaan. En er zijn meer resultaten te benoemen. Zo hebben de gemeenten Baarn en Soest gezamenlijk een medewerker afvalwaterbeheer aangesteld, wat efficiënt en doelmatig is. Het Waterschap Vallei en Eem en de gemeente Soest hebben gezamenlijk een besparing van € 35.000,– per jaar weten te realiseren door het regenwater van 75 hectare rechtstreeks af te voeren naar een vijver. De gemeenten Ede, Barneveld en het Waterschap Vallei en Eem onderzochten gezamenlijk de optimalisatiemogelijkheden bij riool- en kolkenreiniging en dit leidt tot concrete besparingen in de toekomt. En de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel maken samen grootschalig gebruik van het relinen van het riool, zodat de vervangingskosten voor het riool blijven afnemen.

De werkconferentie was de aftrap tot een nog intensievere samenwerking binnen het Platform, waarbij er de komende jaren aandacht is voor onder andere uitbreiding van de samenwerking in afvalwaterteams. Maar ook innovatie staat hoog op de agenda, alsmede goed databeheer en het meten & monitoren. Bestuurders, managers en ambtenaren zullen de komende maanden in kleinere teams verder praten over de intensivering van de samenwerking. De resultaten zullen eind dit jaar gepresenteerd worden, zodat de koers voor de komende jaren vastgelegd kan worden.