Lutz Jacobi inspecteert het riool bij PWVE

Lutz Jacobi inspecteert het riool bij PWVE

14 februari 2014

Op 14 februari heeft het PvdA tweede kamerlid Lutz Jacobi een bezoek gebracht aan het Platform. Zij werd ontvangen door Breunis van de Weerd, Marjan Brouwer, René Gmelig Meyling, Sander Siebel (Ede) en Marijke Jaarsma.

Mevrouw Jacobi heeft water in haar portefeuille en heeft in 2012, samen met Jaco Geurts (CDA) een motie ingediend over de samenwerking in de afvalwaterketen. Zij vroegen daarin de minister om te onderzoeken wat de efficiencyvoordelen zijn om drinkwater, riolering en waterzuivering in een waterketenbedrijf onder te brengen. De motie is aangenomen, tegen de zin van de minister die vertrouwt op de bottom up-aanpak. Mevrouw Jacobi was onder de indruk van onze organisatie en onze bottom-up aanpak. Ook gaf zij aan dat de Tweede Kamer gefocust is op de K van kosten, maar dat wij haar duidelijk hebben kunnen maken dat de K’s van kwaliteit en kwetsbaarheid even belangrijk zijn.

Op 23 januari heeft ook SP Tweede Kamerlid Eric Smaling  ons een bezoek gebracht. Breunis van de Weerd, Hans van Daalen, René Gmelig Meyling en Marijke Jaarsma hebben ook hem geïnformeerd over alle ins en outs met betrekking tot het Platform.