Marijke Jaarsma: Aan de slag met prestatie-indicatoren

Marijke Jaarsma: Aan de slag met prestatie-indicatoren

20 april 2014

Marijke Jaarsma is, naast haar functie als kwartiermaker bij het Platform, ook Kenniscoach op het gebied van samenwerken. Diverse samenwerkings-verbanden hebben al gebruik gemaakt van haar expertise en kennis. Voor de website www.samenwerkenaanwater.nl heeft zij onderstaande column geschreven.

Wat levert samenwerking ons op?

We werken steeds meer en beter samen binnen de regio’s. We vinden elkaar en we maken stappen vooruit. Bestuurders zien dat en managers zien dat. Volgens mij ziet ook de visitatiecommissie dat. Wat levert deze samenwerking nu op? Een terechte vraag die steeds vaker is te horen. Noem een bedrag in euro’s en je hebt het antwoord. Simpel genoeg. Dat dacht ik tenminste. Maar het ligt iets gecompliceerder. Gelukkig zit de winst van samenwerking meer dan in euro’s alleen.

Natuurlijk willen we graag laten zien dat onze samenwerking iets oplevert. We hebben afgesproken om vanaf 2020 samen € 380 miljoen minder aan meerkosten te hebben. Ik wil ook graag weten of al onze inspanningen leiden tot minder meerkosten in 2020. Maar hoe meer ik me verdiep in de kosten van de afvalwaterketen, hoe moeilijker het is om die kosten inzichtelijk te maken. Aan onze bestuurders en managers wíllen we het graag laten zien, het is alleen niet zo simpel als het lijkt. Daar hebben alle regio’s in Nederland mee te maken. Daarom praten we hier tijdens landelijke bijeenkomsten veel over. Samen met de collega’s in ‘het veld’ hebben we die vraag opgepakt en geprobeerd prestatie-indicatoren te ontwikkelen voor de drie K’s: kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. Met grote betrokkenheid hebben deskundigen een set indicatoren ontwikkeld waarvan iedere regio in Nederland gebruik kan maken. Dat is ook een resultaat van samenwerken in de afvalwaterketen.

Met die prestatie-indicatoren gaan in eerste instantie drie regio’s aan de slag. Zijn de indicatoren toepasbaar? Is de informatie goed op te vragen? Kunnen we een ontwikkeling laten zien? Zijn er regionale verschillen? Ik vind het een bijzonder en waardevol proces. Met bevlogenheid hebben collega’s in heel het land zich ingezet om een document te maken waarmee iedereen zijn voordeel kan doen. We hebben het zelf gemaakt, dus dat is een kostenbesparing. De kwaliteit is buiten kijf, want we moeten er zelf mee werken. En omdat onze beste specialisten er samen aan hebben gewerkt, zit het met de kwetsbaarheid ook goed. Zo werken we nu ook nauw samen buiten de regio’s. Dat is op dit moment nog niet in euro’s uit te drukken, maar we gaan er zeker de vruchten van plukken.

Marijke Jaarsma, Werkgroep ondersteuning Samenwerken aan Water