Nieuwe voorzitter enthousiast van start

Nieuwe voorzitter enthousiast van start

26 juni 2014

Donderdag 26 juni 2014 heeft het Bestuurlijk Platform van het Platform Water Vallei en Eem haar nieuwe voorzitter gekozen. Hans van Daalen, wethouder in Barneveld en de afgelopen vier jaar al lid van het Bestuurlijk Platform en de regiegroep, heeft het stokje overgenomen van Breunis van de Weerd. Hans van Daalen neemt deze voorzittersrol met enthousiasme op zich. De afgelopen jaren heeft hij ervaren dat de samenwerking niet alleen noodzakelijk is, maar ook zowel waterschap als deelnemende gemeenten veel oplevert.

Tijdens dit eerste Bestuurlijk overleg na de gemeenteraadsverkiezingen zijn tevens de nieuwe leden van de regiegroep benoemd. Naast de bestuurders Hans van Daalen en Marjan Brouwer (Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe) die als sinds de vorige periode lid zijn van de Regiegroep, zijn twee nieuwe bestuurders aan de Regiegroep toegevoegd. Unaniem werden Menno Tigelaar (wethouder Amersfoort) en Michiel Uitdehaag (wethouder Wageningen) benoemd om samen met de leden van het Kernteam het dagelijks bestuur van het Platform te vormen.

Regiegroep

Op de foto van links naar rechts: Michiel Uitdehaag, Marjan Brouwer, Hans van Daalen en Menno Tigelaar.