Tweede medewerker Meten en Monitoren

Tweede medewerker Meten en Monitoren

1 april 2013

Melle Eijkelkamp tweede medewerker meten en monitoren voor Platform.

Met de komst van Melle Eijkelkamp heeft het Platform vanaf 1 maart jl. twee specialisten meten en monitoren in dienst. Melle vertelt enthousiast dat hij graag aan de slag gaat met de meetgegevens: ‘Ik wil samen met de gemeenten het meten en monitoren goed verder oppakken’. Melle studeerde Land- en Watermanagement aan Hogeschool van Hall Larenstein en ging daarna aan het werk bij Oranjewoud in Deventer. Hier zorgde hij voor technisch vakinhoudelijke ondersteuning en advisering van gemeenten op het gebied van riolering en stedelijk waterbeheer. Nu ziet Melle kansen bij het Platform ‘vooral omdat er nog ongebaande paden zijn’.

Meten en monitoren maakt knelpunten en kansen in het afvalwatersysteem zichtbaar en laat zien welke maatregelen van de ene gemeente gevolgen hebben voor de andere en welke dan het meest zinvol zijn. Al met al levert dit de platformpartners een jaarlijkse vermindering op van € 100.000,- op blijvende uitgaven, nog afgezien van het investeringsvoordeel op de gezamenlijke aanbesteding van het monitoringsysteem.