Onderzoek: zuiveringskas voor De Glind?

Onderzoek: zuiveringskas voor De Glind?

1 juli 2016

De Glind is een bijzonder dorp met een bijzondere rioleringsstructuur. Zowel de gemeente, als de Rudolph Stichting zijn eigenaar en beheerder van de riolering. De intentie is er nu om samen te gaan werken en meteen te kijken of er mogelijkheden zijn om het afvalwater decentraal te zuiveren met een zogenaamde zuiveringskas. Naast het zuiveren van het afvalwater, heeft zo’n kas ook een hoge belevingswaarde. Bekijkt u maar eens de documentaire van NPO Tegenlicht over zo’n zuiveringskas in Hongarije (vanaf minuut 36).

Excursie
Tijdens het Ambtelijk overleg van 30 juni gaf Erik Mugge, gemeente Barneveld, een toelichting op de plannen die er zijn voor een zuiveringskas in De Glind. Na het overleg vertrok een delegatie van waterschap, gemeente, Rudolph Stichting en betrokkenen naar Tilburg. Daar zijn de plannen voor een zuiveringskas in een vergevorderd stadium. Na een bezoek aan Waterschap De Dommel voor meer achtergrondinformatie, ging het gezelschap naar de beoogde locatie voor de zuiveringskas, bij Abdij de Koningshoeven. Hier wordt La Trappe bier gebrouwen! De delegatie kwam enthousiast weer terug naar De Glind en de plannen zullen verder uitgewerkt worden. Wordt vervolgd dus!