Periodieke monitoring (omgebouwde) VGS-riolering Soest en Baarn

Periodieke monitoring (omgebouwde) VGS-riolering Soest en Baarn

22 september 2021

Gemeente Soest heeft reeds sinds 2012 – als één van de eerste PWVE-gemeenten – al haar Verbeterd Gescheiden Stelsel (VGS)-riolering afgekoppeld. Dit kon eenvoudig door de verbindingen tussen het vuil- en schoonwaterriool dicht te zetten zodat voortaan al het schone regenwater ten goede komt aan het stedelijk oppervlaktewater (en niet langer onnodig en ondoelmatig wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering in Soest). Het afgekoppelde regenwater zorgt immers voor verversing, doorspoeling en hiermee verbetering van de waterkwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. Nu wordt wel  in (A)WT-verband jaarlijks het (rest)risico op foutaansluitingen op het regenwaterriool, door het waterschap gemonitord. De kosten hiervan worden door gemeente en waterschap 50/50 gedeeld.

Inmiddels heeft Baarn ook voldoende inzicht in de werking van haar VGS-riolering om per 2019 ook over te kunnen gaan tot ‘ombouw’ van deze VGS-gebieden. Afgelopen jaar (2021) kon de periodieke VGS-monitoring daarom voor het eerst gezamenlijk in (A)WT-verband worden opgepakt.

Frans de Bles en Lotta Holsteijn van WSVV hebben alle VGS-uitlaten bemonsterd en geanalyseerd. Algemene conclusie is dat Soest haar VGS-gebieden grotendeels op orde heeft; resterende aandachtslocaties worden momenteel door Sanitas Water nader onderzocht op foutaansluitingen. Voor Baarn geeft de VGS-monitoring 2021 heldere aanwijzingen voor verbetering van de situatie. Baarn is voornemens om Sanitas Water ook te vragen nader onderzoek te doen naar de met de periodieke VGS-monitoring in Baarn geconstateerde foutaansluitingen.

Ook reductie van ondoelmatige lozing van schoon (regen)water
Het ombouwen van VGS-gebieden draagt – naast verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit – ook bij aan de reductie van ondoelmatige lozing van schoon (regen)water op de vuilwaterriolering en uiteindelijke de rioolwaterzuiveringen.

Het waterschap start komend jaar – aan de hand van een (geautomatiseerde) waterschapsbrede DWAAS-analyse – met een gespreksronde bij in eerste instantie de gemeenten binnen de prioritaire zuiveringskringen (rwzi’s Apeldoorn, Hattem, Nijkerk, Soest, Veenendaal en Woudenberg). Daarbij zal het waterschap ook aandacht en samenwerking vragen voor de verdere ombouw en/of optimalisatie van VGS-gebieden.