Pilot: Risico-gestuurd beheer rioolgemalen

Pilot: Risico-gestuurd beheer rioolgemalen

15 december 2014

Het afgelopen jaar is het PWVE gestart met de pilot „Risico-gestuurd beheer rioolgemalen’. Het AWT Woudenberg/Scherpenzeel heeft onderzocht hoe het beheer en onderhoud bij de gemeenten en het waterschap Vallei en Veluwe is vorm gegeven, welk kwaliteitsniveau gewenst is en hoe dit niveau behaald kan worden.

Uitgangspunt was een risicobenadering op systeemniveau. Conclusies waren onder andere dat technisch de systemen behoorlijk op orde zijn en dat de voordelen vooral te behalen zijn aan de organisatiekant door aandacht te geven aan kwetsbaarheid en kwaliteit. Binnen de samenwerking levert focussen op systeeminzicht het meeste op. Er is een methodiek ontwikkeld welke de komende tijd wordt uitgerold naar andere AWT’s en gemeenten.