Platform presenteert ‚Parapluplan’, de weg naar 2020

Platform presenteert ‚Parapluplan’, de weg naar 2020

28 februari 2014

Een intensief jaar van samenwerking heeft in februari 2014 geleid tot een plan, waarin het Platform gezamenlijk de koers uitzet om de wateropgaven in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Dit zogenaamde Parapluplan schept een kader om doelgericht de samenwerking uit te bouwen en ervoor te zorgen dat we de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water gaan halen. 

Het afgelopen jaar heeft het Kernteam van het Platform doorlopend gewerkt aan de invulling van het Parapluplan. Door bijeenkomsten voor de leden te organiseren en hun input te vragen, is een document ontstaan wat gedragen wordt door alle leden. Het is een plan geworden voor en door de 16 gemeenten en het waterschap. Het Parapluplan brengt focus aan in de activiteiten. Veel onderwerpen vragen aandacht, daarom is het van belang keuzes te maken en prioriteiten te stellen om daadwerkelijk de kosten te beperken, de kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit te verhogen. Nieuwe activiteiten zullen getoetst worden aan de ambities uit dit Parapluplan. De 3 K’s gaat het Platform beantwoorden met de 3 I’s: Inzicht, Innovatie en Implementatie.

  • Inzicht in het werkelijk functioneren van het afvalwatersysteem en de relatie met het watersysteem en openbare ruimte;
  • Innovatie is nodig, nieuwe technieken en nieuwe werkwijzen om de kosten te beperken, de kwaliteit te verbeteren en de kwetsbaarheid te reduceren;
  • Implementatie van opgedane ervaringen, onderzoeken en werkwijzen in het gehele gebied

De trekkers van de verschillende Afvalwaterteams gaan nu met het Parapluplan aan de slag om ook alle plannen daadwerkelijk in uitvoering te krijgen.

Download hier het Parapluplan