Provincie Gelderland start Challenge Groene Icoonprojecten

Provincie Gelderland start Challenge Groene Icoonprojecten

1 februari 2021

De provincie Gelderland heeft een Challenge Groene Icoonprojecten uitgeschreven. Dit om gemeenten en andere partijen motiveren om na te denken over biodiversiteit en klimaatadaptatie in bebouwd gebied en hen stimuleren om bij projecten rekening te houden met deze onderwerpen (informeren-bewustwording). En ook voor het stimuleren van de realisatie van meer openbaar groen binnen de bebouwde kom ten behoeve van biodiversiteit en klimaatadaptatie. 

De challenge richt zich dus op gemeenten, maar ook projectontwikkelaars, grondeigenaren, particulieren kunnen deelnemen, mits samengewerkt wordt met de betreffende gemeente en mits het betreffende gebied een publieke functie heeft of krijgt.

Wat kan je winnen?
De 9 beste ontwerpen voor groene icoonprojecten winnen een bijdrage van 50% aan de realisatiekosten (met een maximum van €100.000)! Met dit geld kan je je groene icoonproject uitvoeren. Daarnaast ontvangen 20 initiatiefnemers die als eerste hun idee hebben ingediend een bijdrage van 50% aan de ontwerpkosten (met een maximum van €15.000).

Lees hier alles over hoe je je kan aanmelden als icoonproject