PWVE gaat Zuiveringskring WHEP ondersteunen

PWVE gaat Zuiveringskring WHEP ondersteunen

20 november 2015

Vrijdag 20 november jl, tijdens de Dag van het toilet bij Waterschap Vallei en Veluwe, hebben het waterschap, als partner binnen het Platform Water Vallei en Eem, en zuiveringskring Harderwijk, Ermelo en Putten (WHEP) een Samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De Uitvoeringsorganisatie van het Platform gaat de zuiveringskring ondersteunen op het gebied van meten en monitoren om zo meer inzicht te krijgen in de werking van het gehele rioolstelsel.

De zuiveringskring bestaat uit het waterschap en de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten en valt onder het samenwerkingsverband Noord-Veluwe. De zuiveringskring werkt al jaren met een gezamenlijke hoofdpost, waarop allerlei gegevens van het stelsel binnenkomen. De capaciteit ontbreekt echter om de gegevens te analyseren en zo meer inzicht te krijgen in het stelsel. Het Platform werkt al een aantal jaren met een eigen Uitvoeringsorganisatie (UvO) van inmiddels drie personen, die zich hoofdzakelijk bezig houden met meten en monitoren. Deze specialisten ondersteunen de leden van het Platform door het geven van advies gebaseerd op analyses van meetdata .

De kennis bij de UvO wordt normaal gesproken ingezet ten behoeve van de leden. Nu komt daar een zuiveringskring bij die niet verbonden is met het Platform, maar die wel voor 0,5 FTE kennis inhuurt van het Platform . Deze nieuwe samenwerking levert veel voordelen op voor beide organisaties. Door de samenwerking zal de uitvoeringsorganisatie namelijk groeien, waardoor voor beide organisaties de kwetsbaarheid zal verminderen. Tevens zal binnen de zuiveringskring door de ervaring van de UvO snel invulling gegeven worden aan de ‘route naar inzicht’ en kunnen op korte termijn analyses worden uitgevoerd. Daarnaast zullen de resultaten van het meten en monitoren bij de zuiveringskring ook weer leiden tot nieuwe inzichten voor het Platform.