PWVE ondertekent intentieverklaring Zoetwater

PWVE ondertekent intentieverklaring Zoetwater

27 juni 2014

De komende zes jaar wil de Regio Oost-Nederland 131 miljoen euro investeren in maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de zoetwatervoorziening op peil blijft. Periodes van droogte komen vaker voor en duren langer. In gebieden waar nauwelijks sprake is van wateraanvoer kan droogte schade opleveren voor leefomgeving, natuur en economie. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden, moet er samengewerkt worden. Op 27 juni hebben daarom 75 gemeenten, drie provincies, vijf waterschappen en tal van maatschappelijke organisaties een intentieverklaring getekend om gezamenlijk aan de slag te gaan. Met de intentieverklaring wordt een bijdrage gevraagd van het landelijke Deltafonds van 44 miljoen euro (1/3 de). Namens het Platform heeft voorzitter Hans van Daalen de intentieverklaring ondertekend.

De afgelopen maanden is dit zogenaamde Regionale Bod door de deelnemende gemeenten voorbereid. Alle 16 gemeenten hebben de intentieverklaring ondertekend en zien het belang in van een goed beheer van het zoete water. Deltacommissaris Wim Kuijken: „De ondertekenaars hebben vandaag onderstreept dat ze de opgave voor de zoetwatervoorziening van het gebied belangrijk vinden. Ze laten als regio zien dat ze er echt wat aan willen doen. Het is van grote waarde dat niet alleen de provincies, gemeenten en waterschappen in Oost-Nederland de intentieverklaring hebben ondertekend, maar ook de maatschappelijke organisaties als gebruikers van zoetwater in dit gebied. Dit is al een mooi voorbeeld van wat ik me voorstel voor de deltabeslissing Zoetwater: voldoende zoetwater is een gedeelde verantwoordelijkheid!”.

Op de foto de ondertekenaars van de intentieverklaring.