PWVE vult behoefte in en ontwikkelt eigen cursus

PWVE vult behoefte in en ontwikkelt eigen cursus

6 maart 2018

Als direct gevolg van de uitkomsten van de Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken dat vorig jaar onder de ambtenaren is gehouden, heeft het PWVE een cursus Dimensionering maatregelen klimaatadaptatie ontwikkeld, samen met de Stichting Wateropleidingen. De cursusdata zijn inmiddels bekend: 11 april, 18 april en 24 mei. 

De leerdoelen van de cursus zijn:

  • Duidelijke opdrachten uitzetten bij marktpartijen (goed opdrachtgeverschap)
  • Kritische analyse van aangeleverde voorstellen op duurzaamheid, haalbaarheid, realiteit en onderhoud.

Dag 1: Stedelijke Watersysteemanalyse en hydraulische belasting
Dag 2: Ontwerp en dimensionering rioolstelsel
Dag 3: Ontwerp en dimensionering van regenwatervoorzieningen

Na een eerste inventarisatie blijkt dat er meer animo is dan plek. Bovendien zijn ook de andere twee samenwerkingsverbanden binnen het waterschap Vallei en Veluwe uitgenodigd om aan de cursus deel te nemen. Naar verwachting wordt de cursus dan ook in het najaar herhaald.