Raadsleden Renkum bezoeken RWZI

Raadsleden Renkum bezoeken RWZI

25 maart 2017

Op vrijdagmiddag 24 maart bezochten 8 raadsleden van de gemeente Renkum en 4 leden van het Algemeen Bestuur van het Waterschap de rioolwaterzuivering van Renkum. De aanwezigen werden welkom geheten door Dirk Siert Schoonman (heemraad) die een korte introductie gaf van de werkzaamheden van het waterschap, met name op het gebied van grondstoffen terugwinning op de zuiveringen.

De wethouder van de gemeente Renkum, Wendy Ruwhof, gaf een korte introductie over de samenwerking van gemeenten en waterschap. Wendy is als regiegroeplid van het Platform actief binnen het Platform. Daarna volgde een rondleiding over de zuivering. De werking van de zuivering werd uitgelegd en de rondleiding werd afgesloten met een hapje en een drankje. Een interessante middag.

Door raadsleden uit te nodigen op een RWZI en uitleg te geven over het waterbeheer, ontstaat er meer kennis en begrip. Op 10 april gaan de raadsleden van Nijkerk op bezoek bij de RWZI aldaar. Op 22 april organiseren Baarn en Soest een open dag/informatiemarkt op de RWZI in Soest voor inwoners én raadsleden met als thema: Duurzaam waterbeheer in huis en tuin.