Regenwatermarkt Baarn/Soest mooie samenwerking

Regenwatermarkt Baarn/Soest mooie samenwerking

29 april 2017

Op 22 april j.l. organiseerden de gemeenten Soest en Baarn gezamenlijk een regenwatermarkt bij de rioolwaterzuivering in Soest, voor zowel inwoners als raadsleden. Doel was om beide doelgroepen te informeren over waterbeheer en met name afkoppelen. Maar ook om in gesprek te gaan en door middel van publiciteit rondom het evenement, de bewustwording rondom wateroverlast en de eigen verantwoordelijkheid te vergroten.

Er was geen ervaring met de organisatie van een regenwatermarkt, maar soms moet je dingen gewoon doen. Sander Boot, beleidsmedewerker bij beide gemeenten:”De organisatie van dit evenement was een uitdaging, zeker omdat dit niet tot mijn normale werkzaamheden behoort. Maar door hulp van het Platform, het waterschap en collega’s is het gelukt. We zijn tevreden over de resultaten. Ruim 200 bezoekers hebben de markt bezocht en uit gesprekken met inwoners is gebleken dat men graag wil dat de gemeente meer inzet op duurzaam waterbeheer en hier een stimulerende en faciliterende rol in mag hebben. Deze informatie gebruik ik weer bij het opstellen van het nieuwe rioleringsplan”.

regenwatermarkt

De publiciteit vooraf, maar ook nog nadien, heeft een veel grotere doelgroep bereikt dan alleen de bezoekers van de regenwatermarkt. Zo heeft de wethouder van Baarn een radio-interview gegeven en is een artikel verschenen in de Baarnse Courant. Ook via social media is informatie gedeeld. Meer informatie via Sander Boot (s.boot@soest.