Renkum’s project is voorbeeld voor Platformleden

Renkum’s project is voorbeeld voor Platformleden

30 oktober 2014

Diverse gemeenten binnen het Platform zijn op een innovatieve manier bezig met waterbeheer. Deze projecten  kunnen erg interessant zijn voor collega gemeenten die soortgelijke problemen hebben. Een project van de gemeente Renkum is hier een voorbeeld van. Een diepe kuil met een overstort uit het gemengde stelsel werd omgetoverd tot een waterspeelplaats met speelveld en ernaast een opvang voor hemelwater vanuit de omgeving.

De kuil werd gebruikt als speelterrein/voetbalveld door jeugd uit de buurt. Spelende kinderen in een open riooloverstort is geen wenselijk beeld! Daar moest dus een oplossing voor komen. Uitgangspunt was dat er geen vuil water meer in de openbare ruimte mocht komen. De overstort werd daarom aangesloten op een grote hoeveelheid buizen (bergbezinkleidingen) die onder de grond werden aangebracht. Het water uit de overstort wordt hierin tijdelijk gebufferd. Als er weer ruimte in de riolering is loopt het vervuilde overstortwater onder vrijverval weer terug naar de riolering.

De kuil is vervolgens door de Wijkvereniging Doornenkamp omgetoverd tot een (water-)speelplaats. Daarbij zijn ze financieel ondersteund door verschillende partijen, waaronder het waterschap, diverse lokale stichtingen en de wijkbewoners. De gemeente heeft de opbouw van de waterspeelplaats meegenomen in het werk. Resultaat: een prachtige speelplek voor kinderen van de drie scholen en aanliggende woonwijken én geen vies water meer in de openbare ruimte.