Rioolscan: Met big-data foutaansluitingen opsporen (vakblad Riolering feb/mrt 2021)

Rioolscan: Met big-data foutaansluitingen opsporen (vakblad Riolering feb/mrt 2021)

26 mei 2021

Graag delen we een artikel uit het Vakblad Riolering met daarin een bijdrage van ons platformlid Frank Roskam uit Soest:

Foutaansluitingen in rioleringen komen regelmatig voor. Wanner huishoudelijkafval in de hemelwaterriolering terecht komt, leidt dit tot diverse problemen. Niet alleen zorgen foutaansluitingen voor verontreiniging van het oppervlaktewater ook gaat er teveel regenwater naar de RWZI, is er meer kans op wateroverlast bij hevige regenval en vergroot het overstort volumes.

Lees hier het hele artikel.