Rioolscan Sanitas: Opsporing foutieve aansluitingen, presentatie op 17 december tijdens platformbijeenkomst

Rioolscan Sanitas: Opsporing foutieve aansluitingen, presentatie op 17 december tijdens platformbijeenkomst

29 november 2020

Foutieve aansluitingen bij (verbeterd) gescheiden rioolstelsels blijven een terugkerend probleem. Foutieve aansluitingen op regenwaterriolen veroorzaken verontreinigd oppervlaktewater met hoge concentraties nutriënten en E. coli. Het gevolg is slechte (zwem)waterkwaliteit en sloten vol kroos. Vissen en planten kunnen nauwelijks overleven en spelende kinderen worden soms blootgesteld aan gezondheidsrisico’s. Foutieve aansluitingen op vuilwaterriolen veroorzaken tijdens hevige regenval capaciteitsproblemen. Daarnaast wordt schoon regenwater onnodig afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Sanitas Water heeft de RioolScan ontwikkeld: een nieuwe methode waarmee op een kostenbewuste wijze foutieve aansluitingen worden gelokaliseerd. De RioolScan verzamelt chemische, fysische en microbiologische informatie vanuit een rioolstelsel middels innovatieve IoT-sensoren en strategische monsternames. De RioolScan is ontwikkeld om in grote bemalingsgebieden (van meer dan 5km) efficiënt foutaansluitingen op te sporen. Op 17 december presenteert Sanitas deze methode tijdens onze platformbijeenkomst.

Hierbij werken we in twee fases van grof naar fijn:

  1. Inzicht op stelselniveau

Door middel van onderzoek in de inspectieputten maakt de RioolScan de aanwezigheid van de foutaansluitingen op hoofdlijnen inzichtelijk. Onderzoek wordt uitgevoerd middels het plaatsen van putsensoren en het uitvoeren van monsternames. Op deze manier wordt duidelijk in welke strengen foutaansluitingen aanwezig zijn én welke strengen schoon zijn.

  1. Inzicht op strengniveau

Op basis van de uitkomsten van fase 1 wordt, door middel van sensoren, vervolgonderzoek gedaan in strengen waar het vermoeden van een foutaansluiting bestaat. Hierbij wordt een RioolBuisSensor in de buis ingebracht. De RioolBuisSensor meet de temperatuur in de buis en kan op deze manier ongewenste lozingen achterhalen.

 

Een groot voordeel van deze methode is dat het onderzoek uitgevoerd wordt zónder dat bewoners nodig zijn. De methode is ook beschreven in Vakblad Riolering januari 2019 en in EW-installatietechniek. Zie ook website Sanitas Water voor de voor- en nadelen van de diverse methodes om foutaansluitingen op te sporen.