Samenwerkingsovereenkomst een feit!

Samenwerkingsovereenkomst een feit!

21 maart 2013

Bestuursvoorzitter Breunis van de Weerd is verheugd over de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Tijdens het minisymposium op 21 maart 2013 in een goed bezette Oranjerie in Barneveld benadrukt hij dat het niet alleen gaat om handtekeningen maar vooral om de samenwerking die al concrete resultaten laat zien.

Het Platform is een netwerkorganisatie met een duidelijke doelstelling: ‘beter afvalwaterbeheer tegen minder stijgende kosten’. Inmiddels bestaat het platform vijf jaar en op inhoud zijn er al belangrijke stappen gezet. De steeds verdergaande samenwerking vraagt om afspraken. De structuur van de samenwerkingsovereenkomst is daarom nodig. ‘Daarbij denken we niet in strakke kaders en spoorboekjes’, aldus Breunis.

De samenwerking laat resultaten zien: een nieuwe medewerker Meten en Monitoren, Baarn en Soest trekken samen een medewerker afvalwaterbeheer aan, Soest en Waterschap Vallei en Veluwe besparen door regenwater van verhard oppervlak rechtstreeks af te voeren naar een vijver en Woudenberg en Scherpenzeel maken samen grootschalig gebruik van de reline-techniek. Door de samenwerking kunnen de partners schaalvoordelen benutten, dubbele inspanningen voorkomen, gebruik maken van elkaars inzet en dit onderling verrekenen, inzetten op innovatie en nieuwe technieken invoeren, en het bedrijfsleven inschakelen.

Het symposium is een succes: alle stoelen zijn bezet en wisselen gedurende de middag soms van gast. Het enthousiasme en de hartelijke begroetingen over en weer zorgen voor een fijne sfeer. De bezielende sprekers Louise Vet (hoogleraar evolutionaire ecologie Wageningen Universiteit) en Reinier van den Berg (meteoroloog bij Meteo Consult Wageningen) zorgen ervoor dat de Platformleden nadenken over de toekomst van het waterbeheer, een toekomst die dichtbij is. Breunis van de Weerd: ‘Het Platform is goed op weg en de ontwikkelingen zullen de komende jaren nog sneller gaan dan in de afgelopen jaren’.