Succesvolle werksessie BRO Platform Water Vallei en Eem: gemeenten leveren direct meetpunten aan

Succesvolle werksessie BRO Platform Water Vallei en Eem: gemeenten leveren direct meetpunten aan

11 februari 2020

Sinds 1-1-2018 is de wet BRO ingegaan waarbij bronhouders verplicht zijn om gegevens over de ondergrond aan te leveren. Ook de peilbuizen (grondwatermonitoringputten) uit het regionale grondwatermeetnet van PWVE maken daar onderdeel van uit. Om de gemeenten en het waterschap een handje te helpen om deze putten aan te leveren organiseerde PWVE op 20 januari een werksessie BRO

Onderstaande partners van het samenwerkingsverband waren aanwezig:
Amersfoort, Baarn, Ede, Renswoude, Rhenen, Soest, Scherpenzeel, Woudenberg.

Van deze gemeenten waren er enkele bekende gezichten aanwezig maar vooral ook de BRO coördinatoren. De sessie werd begeleid door Lisette Kramer van ICTU en Clenn Poelie en Erik Schrier van Eijkelkamp. De sessie begon na een korte kennismaking met een introductie over de BRO en het aanleveren van gegevens. Lisette Kramer gaf een heldere en duidelijk uitleg en nodigde de aanwezigen uit om direct enkele putten aan te leveren.
Gemeente Scherpenzeel pakte de handschoen op en kon direct met hulp van Eijkelkamp hun meetpunten aanleveren.
 
Van de aanwezige deelnemers heeft Amersfoort geen meetpunten in het regionale grondwatermeetnet, maar al hun eigen meetpunten al aangeleverd. Toch nam deze gemeente deel aan de sessie en gaf daarmee een mooi voorbeeld.

Direct meetgegevens beschikbaar
Eijkelkamp heeft op voorhand alle gegevens van de peilbuizen uit het meetnet klaargezet waardoor er tijdens de sessie alle meetpunten per bronhouder aangeleverd konden worden. Ede en Scherpenzeel hebben tijdens de sessie hun grondwatermeetpunten uit het regionale meetnet aangeleverd en Eijkelkamp gemachtigd om meetpunten aan te leveren. Na afloop van de sessie hebben nog twee gemeenten hun meetpunten aangeleverd. De sessie was dus een groot succes.
 
Vervolg ondersteuning uitleg meetgegevens aanleveren
De deelnemers hadden behoefte aan verdere ondersteuning met name straks ook voor het aanleveren van meetgegevens (tranche 3) welke in gaat op 1-1-2021. De ondersteuning bestaat vooral uit het toelichten hoe de BRO precies werkt en uitleg over de contractafspraken in het regionale grondwatermeetnet en hoe de controles daarvan in de praktijk plaatsvinden.
 
Er werd gevraagd of er via de samenwerking (uitvoeringsorganisatie) ondersteund kan worden met name bij de inhoudelijke kwaliteitscontrole voor zowel putten als later ook de meetgegevens door de aannemer. Inmiddels hebben de onderstaande gemeenten van PWVE al hun peilbuizen aangeleverd: Amersfoort, Barneveld, Bunschoten, Ede, Woudenberg, Scherpenzeel, Veenendaal
 
Het aanleveren van meetpunten uit het regionale grondwatermeetnet is relatief eenvoudig. De kwaliteit van de gegevens van de meetpunten is goed en de aanlevering via Eijkelkamp verloopt soepel.
 
Waterschap Vallei en Veluwe was helaas niet vertegenwoordigd bij de sessie. Een gemiste kans aangezien vele andere waterschappen in Nederland wel zijn aangehaakt. En het is een belangrijke bronhouder omdat ze veel meetpunten (meer dan 400) verspreid door een groot gebied in beheer hebben.