Terugblik jaarlijkse Platformdag 3 september

Terugblik jaarlijkse Platformdag 3 september

23 september 2020

Het hing erom donderdag 3 september of de jaarlijkse platformdag ‘in het water’ zou vallen. Maar wat hebben we geluk gehad! Dankzij de creatieve inspanning van het team van de horecagelegenheid Villa Grebbeoord konden we toch de middag laten doorgaan. En we hebben met droog weer kunnen fietsen over de Grebbedijk onder begeleiding van Tessa Hoogerwerf (Omgevingsmanager van het waterschap) en Harry Post (beleidsadviseur bij de gemeente Wageningen). 

En wat was iedereen opgetogen om elkaar te zien ook al was het op gepaste afstand! Wethouder en bestuurlijk voorzitter Hans van Daalen benadrukte dit in zijn welkomst woord. Hij lichtte het thema toe van deze middag Veiligheid & Riolering aan de voet van de Grebbedijk heel toepasselijk met de HWBP opgave die er ligt. Hans blikte ook even terug op een mooi jaar waarin we zelfs de landelijke aandacht hebben gekregen (VNG blad, gemeente Rhenen) met onze activiteiten. Ook haalde hij nog het feit aan dat we met het nieuwe koersplan en programmaplan structuur gecreëerd hebben en de organisatie van het Platform en de Uitvoeringsorganisatie hiermee hebben versterkt. Wethouder Peter de Haan uit Wageningen nam ons nog mee langs een stukje historie en refereerde hier naar het Hoornwerk wat op een steenworp afstand van de locatie ligt. 

We zijn zo blij:)
Silvie van Ee, onze ambtelijke voorzitter, riep het ook nog maar een keer hoe blij ze is dat we bij elkaar konden komen, de gasten reageerde hier bevestigend op. Silvie blikte nog even terug op onze platformdag van vorig jaar waar we met ruim 100 mensen bij elkaar waren, wat toen zo normaal leek. Jan van ‘t Klooster praatte ons bij over de gevolgbeperking overstromingsrisico. Opgevolgd door Engbert Stroobosscher wethouder in Veenendaal. Hij vertelde wat het betekend voor Veenendaal om op zo’n laag gelegen en kwetsbaar punt te liggen en wat gevolgen voor zijn gemeente kunnen zijn. Ter illustratie vroeg hij iedereen de
Dijkdoorbraak Grebbedijk ter plekke te bekijken op zijn of haar telefoon om de impact hiervan direct even te tonen.

Vanwege het slechte weer moesten we wat schuiven en begon de lunch later. Helaas zijn we niet meer toe gekomen aan de presentatie van de Klimaat App van Rhenen van Sandra Reuling en de presentatie van de vernieuwde website. Maar we hebben hier andere digitale oplossingen voor bedacht. Dat volgt later nog o.a. in deze nieuwsbrief besteden we hier wat aandacht aan.

Op de foto beneden: Tessa Hoogerwerf (Waterschap Vallei en Veluwe) verteld over het HWBP participatie traject met onder andere de voorkeursalternatieven die zijn voorgelegd.