Terugblik online ambtelijke platformbijeenkomst 8 oktober vol met interessante presentaties!

Terugblik online ambtelijke platformbijeenkomst 8 oktober vol met interessante presentaties!

15 oktober 2020

Donderdag 8 oktober kwamen we weer online bij elkaar tijdens onze periodieke ambtelijke platform bijeenkomst. Het blijft toch erg leuk om te zien dat er zoveel platformleden aanwezig zijn en ook actief meedoen! 

Na een kort welkomstwoord van Silvie van Ee met onder andere de heugelijke mededeling dat er per 1 december nieuwe programmamanager Charles Rijsbosch start voor ons platform! Vervolgens mocht Emil Hartman van Waterschap Vallei en Veluwe de spits afbijten met de presentaties. Hij gaf een update over het project: Toekomst verwerking afvalwater buitengebied. Hierbij liet hij de werkwijze zien waarbij ze de huidige situatie nu in beeld hebben gebracht. Ook zijn er alle mogelijke technieken bekeken hoe het afval water te verwerken. Ze gaan nu verder in de projectgroep met in beeld brengen van de juridische kaders en het inventariseren van de doelen.

Presentatie hemelwaterbeleid
Een hele interessante presentatie over hemelwaterbeleid volgde van Torsten Kooistra (werkzaam bij de gemeente Amersfoort). Hij presenteerde de highlights van zijn eindscriptie van de opleiding Bestuurskunde die hij met succes heeft afgerond. In zijn onderzoek heeft hij voor de gemeente Amersfoort onderzocht hoe het hemelwaterbeleid vormgegeven kan worden. Hij vertelde ons meer over de drie perspectieven namelijk: ambtelijk, politiek en publiek. En hij vertelde meer over hoe je over de Leefstijlvlinder kan gebruiken om te bepalen wat de juiste aanpak is om mensen te bereiken.

 

Stadsdialogen Soest en Baarn
Irene Poortinga nam ons mee in de stadsdialogen die zijn gevoerd in Soest en Baarn. Dit project is opgezet vanuit de DPRA subsidie die ze hebben gekregen om risicodialogen te voeren in Soest en Baarn en hier lessen uit te trekken. Doordat dit beide groene gemeenten zijn valt het extra op in de natuur als het droog is en is er vanuit d inwoners meer aandacht voor de klimaat effecten. Irene vertelde meer over hoe je een (juist) gesprek kan aangaan met inwoners met als doel goede input  te krijgen vanuit de samenleving. Een goede manier om het gesprek aan te gaan is het klimaateffectenspel. Aldus Irene. Dit spel is ook gespeeld tijdens de platformbijeenkomst en werd enthousiast ontvangen door de deelnemers. Erg leuk interactief!

Onderzoeksrapport: Wat doet groen in stedelijk gebied?
Roel Visser afstudeerdeer bij de gemeente Rhenen nam ons mee in zijn onderzoeksrapport ‘Wat doet groen in stedelijk gebied? Roel liet ons zien hoe hij met gebruik van de verschillende kaarten over bodemdaling, grondwaterstanden, overstromingsdiepte, hitte en klimaatadaptatie zijn analyse heeft gemaakt. Hij liet ook zien met verschillende impressies hoe hij de aandachtsplekken in Rhenen zou aanpakken door onder andere vergroening en waterdoorlatende verharding toe te passen. Bekijk hier zijn presentatie en het rapport waar Roel naar refereerde over klimaatverandering en bomen in Amersfoort. 

Heb je nog vragen over zijn onderzoek neem dan gerust contact op met Roel Visser. 

Alles bij elkaar was het weer een behoorlijk gevulde ochtend zo met elkaar. Marijke Jaarsma sloot de platformbijeenkomst nog af met een update over ZON. Bedankt wederom voor ieders deelname en/of bijdrage.