Themabijeenkomst Risicogestuurd beheer succesvol

Themabijeenkomst Risicogestuurd beheer succesvol

22 februari 2018

Op 22 februari stond het Ambtelijk Platform in het teken van Risicogestuurd beheer. Een onderwerp waar veel gemeenten mee bezig zijn en meer over willen weten. Het programma bleek interessant, want de opkomst was erg hoog.  

Hans van der Eem verzorgde de inleiding en gaf praktische informatie over Risicogestuurd beheer en hoe je het beste van het gebruiken van je boerenverstand naar Risicogestuurd beheer kunt gaan. Zijn advies: begin met kleine, haalbare stapjes en als je toch een buis gaat vervangen, bekijk hem dan! Daarna was het tijd om ervaringen uit ons Platformgebied met elkaar te delen. Een drietal voorbeelden werden gepresenteerd: het afvalwaterteam (AWT)- Barneveld – Ede – Veendendaal, Soest/Baarn en het AWT Woudenberg – Scherpenzeel.

AWT Barneveld – Ede – Veenendaal
In dit AWT is onderzocht hoe de drie gemeenten in hun beleid Risico- en kwaliteitgestuurde rioolvernieuwing zouden kunnen toepassen. Een uitdaging gezien de verschillen tussen de gemeenten en de moeilijkheid van het onderwerp. Middels een aanbesteding is een externe partij betrokken bij het proces en uiteindelijk is een risicomatrix opgesteld. De drie gemeenten gaan de volgende stap allemaal op een andere manier invullen, maar de conclusie van deze samenwerking bleek toch wel te zijn dat er veel van elkaar is geleerd!

Soest en Baarn
Sander Boot (gemeenten Baarn en Soest) vertelde over zijn zoektocht om Risicogestuurd beheer toe te passen in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan wat Sander voor beide gemeenten gezamenlijk heeft opgesteld. Het uiteindelijke resultaat was dat er bewuster en systematischer wordt omgegaan met risico’s en dat onderhoud en vervanging op basis van de werkelijke staat wordt ingepland in plaats van de theoretische staat. Sander hoopte ook op besparingen, zoals die in Leusden hebben plaatsgevonden, maar die zijn er (nog) niet.

AWT Woudenberg – Scherpenzeel
Dit AWT heeft gezamenlijk een generieke methode ontwikkeld voor de toepassing van Risicogestuurd onderhoud gemalen. Door deze matrix in te vullen, krijg je inzicht in welk gemaal meer onderhoud nodig heeft en welke minder. Door vervolgens iedere 2 jaar de matrix opnieuw in te vullen, ontstaat een systematische aanpak. Een vervolgstap is nu om intelligente alarmering toe te passen, zodat reparatie uitgevoerd wordt net voordat het gemaal ermee stopt.