Uit de praktijk: Klimaatatelier Veenendaal

Uit de praktijk: Klimaatatelier Veenendaal

1 december 2016

Als onderdeel van het project Klimaat hebben Charles Rijsbosch en André Meijerink (gemeente Veenendaal) het initiatief genomen om een klimaatatelier te organiseren in Veenendaal. Een klimaatatelier is een workshop en brainstormsessie in één over het onderwerp Klimaat Actieve Stad. Hoe kan een gemeente inspelen op de klimaatveranderingen?

Om een Klimaat Actieve Stad te worden zijn er inspanningen nodig van alle denkbare disciplines rond de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Dus zeker niet alleen van een riool- of een waterbeheerder, maar ook van afdelingen zoals beheer openbare ruimte, groen en wegen, verkeer, vastgoed, economische zaken, buurtwerk, RO, etc. Er was veel belangstelling voor het klimaatatelier, maar liefst 50 medewerkers hebben deelgenomen. Uit de reacties van verschillende deelnemers is gebleken dat men het als prettig heeft ervaren ‘out of the box’ te denken en te kijken naar de mogelijkheden in Veenendaal als het gaat om klimaatadaptatie. Een belangrijk resultaat van de workshop is ook de gecreëerde bewustwording van een gezamenlijke aanpak van de klimaatproblematiek.

Van het klimaatatelier is een uitvoerig verslag gemaakt. Dit verslag is hieronder te downloaden. Meer informatie over de klimaatateliers? Neem dan contact op met Charles Rijsbosch via c.rijsbosch@www.pwve.nl.

Verslag klimaatatelier Veenendaal