Uit de praktijk: wateroverlast Harselaar

Uit de praktijk: wateroverlast Harselaar

30 maart 2016

Het bedrijventerrein Harselaar West in Barneveld heeft sinds haar ontstaan en ontwikkeling steeds te maken gehad met wateroverlast. In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het oplossen van deze waterproblematiek en het verbeteren van de duurzaamheid van het watersysteem. Toch kon niet worden voorkomen dat de wateroverlast bleef terugkomen. De gemeente wil dit probleem oplossen en een nieuw rioleringsplan opstellen voor dit bedrijventerrein én dat van Harselaar Oost. Dit plan wordt gemaakt met hulp van het waterschap en betrokken bedrijven en particulieren.

Op 17 maart heeft de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de betrokken bedrijven om de waterproblemen in kaart te brengen en uit te leggen welke maatregelen genomen kunnen worden (zoals infiltratiekratten of groene daken). De afgelopen twee weken is via een enquête meer informatie verzameld. In mei volgt een tweede bijeenkomst waarbij de resultaten worden gepresenteerd en men via een online stemtool een voorkeursstem voor een maatregel kan uitbrengen. De gemeente heeft ook een speciale website (www.barneveld.nl/basisrioleringsplan) gemaakt waar alle informatie te vinden is en waar de betrokkenen worden geïnformeerd. Eind juli moet het basisrioleringsplan klaar zijn.

Parallel aan dit onderwerp is de gemeente ook gestart met een verduurzamingsproject voor bedrijventerrein Harselaar. Men wil het energieverbruik verlagen, onderzoeken of een warmtenet of biogasnet mogelijk is én zoveel mogelijk stroomvoorziening realiseren op de daken van de bedrijfsgebouwen. Om dit te kunnen combineren met het rioleringsplan, zijn in de enquête ook vragen over verduurzaming toegevoegd.

Meer informatie via www.barneveld.nl/rioleringsplan.