Uit de praktijk: Wateroverlast Rhenen

Uit de praktijk: Wateroverlast Rhenen

2 juni 2015

Door: Sandra Swinkels, gemeente Rhenen

Vorig jaar zomer heeft de gemeente Rhenen behoorlijk veel wateroverlast gehad vanwege een aantal hoosbuien. Zowel op 10 juli als 28 juli 2014 was er sprake van wateroverlast waarbij onveilige verkeerssituaties zijn ontstaan, maar ook waarbij huizen onder water kwamen te staan.

De gemeente Rhenen heeft direct na de wateroverlast per brief, via de lokale krant en de website, aan alle bewoners van Rhenen om informatie gevraagd. Waar kwam het water vandaan? Hoe lang duurde het voordat het water zakte? Hoe vaak is dit eerder voorgekomen? Op deze vragen zijn behoorlijk veel reacties binnengekomen. Hierdoor kon de gemeente een eerste beeld vormen van de wateroverlastproblematiek. Daar waar het kon zijn er vrij snel maatregelen genomen door alle partijen om alvast enige bescherming te bieden.

Naast de informatie van bewoners is de gemeente Rhenen samen met de Provincie Utrecht en het Waterschap Vallei en Veluwe aan de slag gegaan om de wateroverlastproblematiek verder in beeld te krijgen. Dit beeld is o.a. besproken met de bewoners gedurende twee informatieavonden op 26 en 27 mei 2015 in Rhenen.

Een belangrijke tool voor deze avond waren de afstromingskaarten die gemaakt zijn door Melle Eijkelkamp van het Platform Water Vallei en Eem. De kaarten geven een beeld over hoe het water afstroomt in een bepaald gebied en waar plasvorming (overlast) te verwachten is. De afstromingskaarten en de beleving van bewoners in de praktijk kwamen voor een groot deel overeen. Hierdoor kunnen de eerste maatregelen worden bepaald in overleg met bewoners.

Meer informatie via Sandra Swinkels, gemeenten Rhenen (sandra.swinkels@rhenen.nl). Interesse in de afstromingskaarten? Neem dan contact op met Melle Eijkelkamp via m.eijkelkamp@www.pwve.nl.