Vacature: Gemeentelijk coördinator Rijn-Oost/Coördinator DPRA

Vacature: Gemeentelijk coördinator Rijn-Oost/Coördinator DPRA

28 juni 2020

“Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht”, de kern van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Komt dit je bekend voor en heb je zin hier een stevige bijdrage aan te leveren? Lees dan snel verder, want Stroomgebied Rijn-oost, zoekt een:

Gemeentelijk coördinator Rijn-Oost/Coördinator DPRA

Een energieke samenwerkingspartner met een visie. Iemand die stappen maakt voor dit toekomstperspectief en gemeenten helpt in het Stroomgebied Rijn-Oost. Die gemeenten verbindt op water en ruimte. Die graag meewerkt aan het klimaatbestendig maken van Nederland en kans ziet om de positie van gemeenten in het Stroomgebied Rijn-Oost te verstevigen.

Jouw werk
Je bent dé gemeentelijk adviseur voor het Regionaal Ambtelijk Overleg en het Regionaal Bestuurlijk overleg. Je coördineert de inbreng van de gemeenten en de werkregio’s.

Als gemeentelijke coördinator organiseer je het ambtelijk én bestuurlijk gemeentelijk vooroverleg en stel je annotaties op. Deze rol vraagt afstemming op strategisch niveau met alle RAO-activiteiten. En je zorgt voor bemensing van gemeenten in relevante werkgroepen (in ieder geval ZON en grondwater).

Als DPRA-coördinator ben je de spin in het web als het gaat om het DPRA-werk in Rijn-Oost. Met jouw oplossingsgerichtheid zorg je ervoor dat de 10 DPRA-werkregio’s hun doelen op hun eigen manier behalen. Je wisselt kennis uit zodat regio’s van elkaar leren. Je draagt zorg voor de organisatorische en inhoudelijke afstemming met de thema’s Kaderrichtlijn Water en Zoetwatervoorziening Oost Nederland. Je rapporteert over de voortgang op regioniveau. Ook heb je een coördinerende rol in de opbouw van een netwerk in Den Haag (VNG, IPO, Rijk, UvW) en ben je betrokken bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van DPRA en andere relevante water gerelateerde onderwerpen.

In beide rollen draag je bij aan de organisatieontwikkelingen in het samenwerkingsverband Rijn-Oost, “Rijn-Oost klaar voor de toekomst” en help je met het interessanter maken van de RBO-agenda voor wethouders. Daarbij zoek je naar de samenhang met andere strategische vraagstukken over “niet water onderwerpen” zoals verkeer en mobiliteit, energieagenda, wonen, landbouw etc. Lees hier de hele vacature.