Van klimaatatelier naar actieplan naar kansenkaart

Van klimaatatelier naar actieplan naar kansenkaart

15 januari 2018

Op 11 oktober 2016 vond in Veenendaal, onder leiding van Charles Rijsbosch, een eerste klimaatatelier plaats. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en kunnen we concluderen dat dit klimaatatelier een boost heeft gegeven aan het klimaatrobuust worden van de gemeente Veenendaal. 

Marc van Rossum, projectleider bij de gemeente, heeft naar aanleiding van het klimaatdossier de handschoen opgepakt en is gestart met het project Klimaat Actieve Stad (KAS) Veenendaal. Op 14 november 2017 hebben de gemeente Veenendaal, Patrimonium Woonstichting en Platform Water Vallei en Eem met elkaar kansen geformuleerd om tot een KAS-actieplan te komen in de vorm van een kansenkaart. Op deze kansenkaart zijn korte termijn, middellange termijn en lange termijn kansen benoemd. Voorbeelden van kansen zijn afkoppelprojecten, vergroenen bestaande pleinen en communicatiemiddelen zoals de Huisje-Boompje-Beter website.

Maar meer bijzonder zijn de acties gericht op bijvoorbeeld het creëren van draagvlak, KAS op de agenda krijgen bij ontwikkelplannen en hittereductie met name gericht op ouderen. Zo wordt er contact gezocht met zorginstellingen en de GGD om bijvoorbeeld een met groen overdekt rollatorpad te realiseren. Daarnaast is de gemeente ook bezig om KAS een prominente plek te geven in de Gebiedsvisie van de wijk het Franse Gat. In deze wijk vinden de komende tien jaar (door Patrimonium woonstichting) grootschalige renovatie projecten plaats. Partijen waaronder de gemeente zien dit als een mooie kans om de wijk op meerdere vlakken leefbaarder en duurzamer te maken. KAS wordt daar als integraal aspect in meegenomen. Meer weten over KAS Veenendaal en het actieplan? Neem dan contact op met Marc via marc.van.rossum@veenendaal.nl.