Gemeente Veenendaal blij met inzet UVO

Gemeente Veenendaal blij met inzet UVO

1 maart 2015

Het Platform Water Vallei en Eem beschikt over een uitvoeringsorganisatie, bestaande uit drie medewerkers. Deze zogenaamde UVO houdt zich bezig met Meten & Monitoren, gegevensbeheer en grondwatermonitoring. Maar ook kunnen de Platformleden hen inhuren voor maatwerk werkzaamheden. 

De gemeente Veenendaal bijvoorbeeld heeft een onderbezetting ten opzichte van de in het vGRP aangegeven wenselijke bezetting. Een onwenselijke zaak en daarom is er contact geweest met het Platform Water Vallei en Eem om tijdelijk ondersteuning te leveren. Sinds november vorig jaar is daarom Johan Hoekstra, medewerker bij de UVO, één dag per week bij de gemeente Veenendaal aanwezig. Johan inventariseert alle uitgevoerde projecten van de afgelopen jaren en controleert of de revisies op een goede manier zijn verwerkt in het databeheerpakket van de gemeente. Inmiddels heeft Johan op deze wijze ongeveer 200 projecten doorgelopen. De volgende stap zal zijn om de diverse vraagstukken die uit deze inventarisatie naar voren komen op te pakken. Michiel Blok (senior rioolbeheerder):” Wij bij de gemeente zijn erg blij met het werk dat Johan levert! Het geeft ons een goed beeld waar wij nu staan en waar wij nog een inhaalslag te gaan hebben”.