Voorbeeld APK rioolbeheersysteem BEL-combinatie

Voorbeeld APK rioolbeheersysteem BEL-combinatie

20 februari 2019

De BEL-Combinatie is de gemeentelijke (ambtelijke) organisatie voor de drie gemeenten Blaricum, Laren en Eemnes. De organisatie is verantwoordelijk voor de totstandkoming en realisatie van de dienstverlening, handhaving, veiligheid, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkelingen, het sociaal domein beleid, en onderhoud van de buitenruimte. Zo ook voor het beheer van het riool in de drie gemeenten. Onlangs is er een check gedaan hoe het rioolbeheersysteem er nu voor staat. Ter inspiratie staat hieronder door Ron van Nuss (projectleider openbare ruimte) beschreven hoe de BEL combinatie dat heeft aangepakt. 

Voor beheren van de rioolgegevens maken we in de drie gemeenten gebruik van een gezamenlijk beheersysteem, genaamd ‘Kikker’. Voor de volledigheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van het systeem heeft een onafhankelijk bureau een soort APK-check uitgevoerd. Bij deze check is gekeken of alle gegevens compleet zijn en kloppen. Ook is er gekeken of de juiste terminologie is gehanteerd, op basis van de landelijke standaard GWSW, het Gegevens Woordenboek Stedelijk Water.

Resultaat “APK-check” 
De  “APK” laat ons zien dat over het algemeen het percentage ingevulde gegevens van het riool van de drie gemeentes vrij hoog is, maar nog niet volledig. Deze onvolledigheid staat het goed functioneren van het beheersysteem overigens niet in de weg. De ontbrekende informatie kan later alsnog ingevuld worden. Ook toont het rapport aan waar aandacht nodig is.

Aandachtspunten 
Onze aandacht gaat nu uit naar de kolken en drukpersleidingen. Het rapport adviseert om de kolken als knoop aan te geven in het beheersysteem, zodat deze gemakkelijk vindbaar zijn. Verder werd ook duidelijk dat we vele soorten termen gebruiken voor de kunststofleidingen in ons systeem.  Als we naar de gebruikte terminologie ten opzichte van GWSW kijken dan zien we vele soorten termen met aanvullende kenmerken voor kunststofleidingen in het beheersysteem terwijl de GWSW maar twee benamingen hanteert zonder aanvullende kenmerken. Maar de algemene conclusie was wel dat het beheersysteem redelijk op orde is. Dankzij deze “APK-Check” kunnen we nu gemakkelijk een herstel actie uitvoeren om het systeem nog beter op orde te krijgen.

 

Advies: Check je rioolbeheersyteem uitgebreid!
Advies aan andere gemeenten is om niet alleen een check uit te voeren op de GWSW, maar een uitgebreide APK check. Zo ontstaat een goed inzicht in de status van het gehele rioolbeheersysteem en wordt het inzichtelijk welke acties er nodig zijn om het rioolbeheersysteem op en nog hoger niveau te krijgen.

Willen nog meer gemeenten, net als de BEL-Combinatie, een APK van hun beheerssysteem?
Melle Eijkelkamp van de uitvoeringsorganisatie heeft alle gemeenten een email gestuurd met de vraag wie een GWSW check wil. Een aantal gemeenten heeft zich al aangemeld. De UVO coördineert de gezamenlijke uitvraag. Aanmelden kan nog tot 1 maart as.

Heb je vragen hierover of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het platform via communicatie@pwve.nl dan helpen we je graag verder.