Rapportage visitatiecommissie: PWVE koploper

Rapportage visitatiecommissie: PWVE koploper

23 januari 2014

Donderdag 23 januari heeft de Visitatiecommissie onder leiding van Karla Peijs, de eerste fase van haar opdracht (om een onafhankelijk beeld te verkrijgen over de voortgang van de uitvoering van de afspraken over regionale samenwerking in de (afval)waterketen) gepresenteerd aan minister Schultz- van Haegen. In deze Voortgangsrapportage wordt het PWVE definitief benoemd als Koploper.

Enkele punten uit de Voortgangsrapportage:

  • Er zijn 17 koplopers, 23 zitten in het peloton en er zijn 10 achterblijvers.
  • De commissie hecht veel waarde aan goede voorbeelden van samenwerken en zal deze noemen op de website samenwerkenvoorwater.nl.
  • Gezamenlijk lopen we nog achter op de afspraak uit het Bestuursakkoord Water om eind 2020 in 75% van de samenwerkingsverbanden effectief en doelmatig te werken aan de uitvoering van de bindende afspraken.
  • Zonder forse extra inspanningen van de achterblijvende regio’s zullen landelijk bezien de doelen voor een aanzienlijk deel niet worden gehaald. Als dit zo blijft, moeten andere waterketenorganisaties mogelijk meer doen! Voor de buitenwereld gaat het om het totaalbeeld!

Voortgangsrapport visitatiecommissie