PWVE zet klimaatverandering op de kaart

PWVE zet klimaatverandering op de kaart

9 december 2015

De klimaatverandering is een feit, het is een enorme uitdaging voor iedereen in de watersector om in de toekomst niet alleen om te kunnen gaan met wateroverlast door extreme buien, maar ook met droogte, hitte of overstromingen. Dit geldt zeker ook voor het Platform Water Vallei en Eem, dat als beheersgebied met alle facetten van de klimaatverandering te maken heeft.

De klimaatverandering is niet alleen een feit, maar ook een populair onderwerp. We worden overspoeld met informatie, waardoor we door de bomen het bos niet meer zien. Het PWVE wil daarom onderzoeken waar de knelpunten zitten, waar de samenwerking nog meer gezocht kan worden, welke innovaties mogelijk nodig zijn en welke partijen kunnen helpen om gezamenlijk de gevolgen van de klimaatverandering aan te kunnen.

Projectleider Klimaat
De klimaatverandering staat hoog op de agenda van de Platformleden. Om dit onderwerp goed op te kunnen pakken, is gezocht naar een projectleider die de komende 1,5 jaar de spreekwoordelijke kar kan trekken. Charles Rijsbosch, werkzaam bij de gemeente Amersfoort, is in september begonnen aan deze uitdagende taak. “Zoveel is duidelijk uit alle klimaatstudies: er valt nu al 20% meer neerslag in Nederland dan in alle voorgaande decennia. Die trend zet door en de buien worden heviger. Het gevolg is nu al zichtbaar, we hebben vaker het regenwater op straat staan. We gaan actief met dit onderwerp aan de slag, want we willen voorkomen dat straks het water tegen, of erger nog, over de drempel gaat. Ik zie het als een uitdaging om de verbreding en aansluiting te zoeken bij andere afdelingen en beleidsterreinen binnen gemeenten, waterschap en provincies. Denk aan de inrichting van de openbare ruimte, de discussie over wegverhardingen of de aanpak van problemen als gevolg van droogte en hittestress”, aldus Charles.

0-meting

Naast een inventarisatie van de klimaatverandering en de meest waarschijnlijke scenario’s voor de regio, zal er een dossier opgebouwd worden van voorbeelden van effecten in het beheersgebied van het Platform. Maar wat ook nodig is, is een overzicht van de knelpunten en kwetsbaarheden. Om dit inzichtelijk te krijgen, zijn de ambtenaren kortgeleden samen gekomen om hierover met elkaar in gesprek te gaan en tot een soort 0-meting te komen. Charles: “Innovatie begint met het nemen van initiatieven. Het begin is er, waar het eindigt weet ik niet. Wat ik wel weet is dat je door stil te zitten niets bereikt. We gaan actief met dit onderwerp aan de slag en dan weet ik zeker dat het iets oplevert”.