Waterinfodag: veel belangstelling voor workshop

Waterinfodag: veel belangstelling voor workshop

13 februari 2014

Marije Stronks, senior specialist Meten & Monitoren van het Platform Water Vallei en Eem verzorgde op de Waterinfodag op 13 februari een workshop met als titel: „Samenwerken voor inzicht, het datatraject in een samenwerkingsverband”.

Zonder samenwerking is het niet mogelijk om de opgaven uit het Bestuursakkoord Water te gaan halen, maar hoe pak je dit aan? Waar begin je en wat is er voor nodig om tot een goede samenwerking te komen? En wat zijn dan de voordelen van gezamenlijk Meten & Monitoren? Wat is de meerwaarde?

Er was veel belangstelling voor de workshop en uit de vele vragen die gesteld werden, bleek dat samenwerken gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Marije gaf vooral aan de deelnemers mee dat onderling vertrouwen de basis is van een goede samenwerking. Je kunt wel van te voren alle problemen willen benoemen en de gevolgen van eventuele risico’s willen vastleggen, maar dan ga je al uit van wantrouwen en is er geen goede basis. Samenwerken gaat om enthousiasme, passie, vertrouwen hebben in elkaar en in de toekomst.

Om inzicht te krijgen in het totale functioneren van het stelsel is het nodig om te meten en te monitoren. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is de verwerking van de meetgegevens en het ook daadwerkelijk gebruiken van de informatie. Marije gaf voorbeelden waaruit bleek dat door de meetgegevens te analyseren en problemen in het stelsel vroegtijdig op te lossen, er bespaart kan worden op toekomstige investeringen. Ook levert een goed onderhouden stelsel een bijdrage aan het verwerken van bijvoorbeeld extreme buien die in de toekomst vaker voor zullen komen.

In haar presentatie behandelde Marije allerlei leermomenten die zij ervaren heeft in haar werk bij het Platform. Hieronder kunt u haar presentatie downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije Stronks via m.stronks@www.pwve.nl

Presentatie Waterinfodag Marije Stronks
Interview met Marije Stronks (Youtube)

Marije Stronks video Waterinfodag