Organisatie

Platform Water Vallei en Eem is een samenwerkingsverband op het gebied van waterbeheer tussen Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Ede, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg.

In het voorjaar van 2008 sloegen wij op bestuurlijk en ambtelijk niveau de handen ineen om een betere afstemming te realiseren in beleid en uitvoering van het waterbeheer. Het uitwisselen van kennis en ervaring is daarbij van groot belang.

Platform Water Vallei en Eem is ontstaan vanuit de behoefte om meer samenhang te krijgen in de Wateragenda, de wateropgaven waar gemeenten, waterschappen en andere betrokken overheden voor staan. Deze opgaven zijn verbonden met (landelijke) tijdgebonden afspraken om het waterbeheer in 2020 op orde te hebben.

ambtelijk overleg