Organisatie

Platform Water Vallei en Eem is een samenwerkingsverband op het gebied van waterbeheer tussen Waterschap Vallei en Veluwe en de 16 gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Ede, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg.

De samenwerking is er op gericht gezamenlijk een duurzame, goed functionerende afvalwaterketen te realiseren. Ruim voor de totstandkoming van het Bestuursakkoord Water (BAW 2011) en het formeren van de bijbehorende werkregio’s, is PWVE al aan de slag gegaan met een doelmatige afvalwaterketen door binnen de samenwerking te werken aan kostenvermindering, kwaliteitsverbetering en kwetsbaarheidsvermindering (3K’s).

Van 2008 tot 2019
Het Platform Water Vallei en Eem heeft zich vanaf 2008 tot anno 2019 ontwikkeld tot een goed functionerend netwerk met een netwerkorganisatie en een eigen uitvoeringsorganisatie (UVO) voor specifieke taken als Meten en Monitoren, Grondwateronderzoek en/of maatwerkopdrachten. Het Platform levert een hoge kwaliteit dienstverlening en er bestaat een grote betrokkenheid onder alle platformleden, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Ook is het Platform landelijk bekend als een samenwerkingsverband dat voor op loopt.

In de afgelopen tien jaar hebben veel onderwerpen onze aandacht gekregen. In 2008 zijn we de samenwerking gestart vanuit de afvalwaterketen. In de laatste jaren zijn daar belangrijke onderwerpen bijgekomen. Denk daarbij aan klimaatadaptatie, de omgevingswet, de energietransitie, personele kwetsbaarheid en als laatste digitalisering. Het Platform zet in op een robuuste samenwerkingsorganisatie om bovenstaande thema’s in onze regio op te kunnen pakken. Alleen wanneer er sprake is van een gedegen, gedragen en robuuste samenwerking kunnen we de kosten beperken, de kwetsbaarheid verminderen en de hoge kwaliteit vast te houden.

Voor wie is het Platform?
Het Platform is primair van ‘ons’, gemeenten en waterschap, met als directe partners Vitens en de provincies Gelderland en Utrecht. Wij willen een deskundige overheid zijn, om de zorgtaken voor riolering, afvalwater en de stedelijke waterhuishouding goed uit te voeren. Daarbij is in verbinding staan met onze omgeving belangrijk. We richten ons daarom ook onze blik naar buiten. Verbindende communicatie en participatie zijn essentieel in onze aanpak.

Lees hier meer over de activiteiten en het koersplan 2020-2025.