Doelstelling

Het koersplan 2020-2025 geeft richting aan de doelen die we willen realiseren. Centraal blijft staan dat PWVE haar deelnemers ondersteunt. Dit houdt in dat PWVE een faciliterende, stimulerende en/of coördinerende rol heeft.

Ontzorgen
PWVE ontzorgd hiermee haar deelnemers, maar zal de verantwoordelijkheid van de individuele organisaties niet overnemen of uitvoeren. Organisaties zijn en blijven autonoom verantwoordelijk voor het uitvoeren van plichten en taken. Het uitgangspunt is dat opgaven gerelateerd zijn aan de afvalwaterketen en dat een gezamenlijke aanpak meerwaarde biedt voor individuele organisaties.

Deze ambitie is vertaald naar 5 themadoelen;

  • Informatievoorziening
  • Klimaatadaptatie
  • Beleid, kennis & innovatie,
  • Netwerken
  • Personele kwetsbaarheid (Mens en organisatie)