Historie

PWVE is in maart 2008 officieel opgericht en is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten en 1 waterschap. Het platform inspireert, motiveert en helpt gemeenten en het waterschap bij de organisatie en realisatie van hun (nieuwe) gezamenlijke opgaven binnen de (afval)waterketen en het stedelijk waterbeheer.

Het platform heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een stevig netwerk met betrokken platformleden. Periodiek zijn de doelen en visie aangepast. Eind 2019 is er een nieuw Koersplan 2020-2025 opgesteld waarin wordt gezien dat PWVE de laatste jaren belangrijke aanvullende onderwerpen heeft opgepakt, zoals klimaatadaptatie, personele kwetsbaarheid en digitalisering.

Aanpak vanaf 2020
Het koersplan 2020-2025 geeft richting aan de doelen die we willen realiseren. Centraal blijft staan dat PWVE haar deelnemers ondersteunt. Dit houdt in dat PWVE een faciliterende, stimulerende en/of coördinerende rol heeft. PWVE ontzorgd hiermee haar deelnemers, maar zal de verantwoordelijkheid van de individuele organisaties niet overnemen of uitvoeren. Organisaties zijn en blijven autonoom verantwoordelijk voor het uitvoeren van plichten en taken. Het uitgangspunt is dat opgaven gerelateerd zijn aan de afvalwaterketen en dat een gezamenlijke aanpak meerwaarde biedt voor individuele organisaties.

Deze ambitie is vertaald naar 5 themadoelen;

  • Informatievoorziening
  • Klimaatadaptatie
  • Beleid, kennis & innovatie
  • Netwerken
  • Personele kwetsbaarheid

Op basis van het koersplan en deze vijf themadoelen is een programmaplan opgesteld als sturingsmiddel.